ˆ

Aktualne ogłoszenia

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓG POMIĘDZY UL. PLATANOWĄ A OS. E. PLATER 12E W GUBINIE ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 201.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 534.5 KiB)
 • Przedmiary robót (PDF, 3 MiB)
 • Zał. 1-5 (RAR, 58.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 219 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 826 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 32 MiB)
2 2018-05-14 2018-05-29 10:00:00 Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy budynku, w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie” ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 2.3 MiB)
 • SWIZ (PDF, 4 MiB)
 • załączniki do SWIZ (RAR, 61.9 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 6 (PDF, 2.7 MiB)
 • 1. budowa placu zabaw (RAR, 4 MiB)
 • 2. zagospodarowanie terenu (RAR, 4.9 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu