ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 62/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 14:44:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Korzeniewski Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Korzeniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 14:44:00
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Wicińska Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 14:49:07
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Wicińska Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 14:49:07
Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 61/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-10 11:32:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 11:32:00
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 11:40:11
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 11:40:11
Artykuł był wyświetlony: 94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 60/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-09 09:36:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Gąsior Data wytworzenia informacji: 2018-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Gąsior Data wprowadzenia do BIP 2018-07-09 09:36:17
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-07-09 09:37:31
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 09:37:31
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadania publicznego pn. "Na tropie Niepodległej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-06 15:57:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta, złożona  w dniu  6 lipca  2018r. przez Choragiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zielona Góra ZHP  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 15:57:20
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 15:59:15
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 16:00:14
Artykuł był wyświetlony: 170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 57/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 13:40:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Korzeniewski Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Korzeniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 13:40:38
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Wicińska Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 13:42:14
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Wicińska Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 13:42:14
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 56/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 09:56:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 09:56:12
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 09:58:00
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 09:58:00
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 55/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 09:52:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 09:52:13
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 09:53:35
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 09:53:35
Artykuł był wyświetlony: 221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 54/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 09:46:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 09:46:10
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 09:47:46
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 09:47:46
Artykuł był wyświetlony: 236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 11:41:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP I OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.1/1(a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM). Każdy zainteresowany może: A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r. włącznie (10 dni roboczych), w siedzibie:
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00, pok.107;
- Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy w Cybince, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 
PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.1/1(a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II 
 
Załacznik nr 1 - Plan działan łagodzących
Załacznik nr 2 - Plan działań monitoringowych
Załacznik nr 3 - Zestawienie krajowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska
Załacznik nr 4 - Kopie prawomocnych decyzji administracyjnych 
                         1) decyzja Burmistrza Czerwieńska z 18 lipca 2011r.
                          2) postanowienie Burmistrza czerwieńska z 28 listopada 2011r.
Załacznik nr 5a - Mapa lokalizacji głównych elementów Zadania
Załącznik nr 5b - Mapa lokalizacji głównego elementu Zadania na tle obszarów chronionych
Załacznik nr 6 - Plany sytuacyjne ostróg
                          6a- typowa ostroga - zakres odbudowy konstrukcji ostraogi w 100%
                          6b - typowa  ostroga -zakres odbudowy konstrukcji ostrogi w  50%
                          6c - typowa ostroga - zakres odbudowy konstrukcji ostrogi w 10 %
Załacznik nr 7 - Sposób post epowania z masami ziemnymi wydobytymi z dna rzeki
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 11:41:57
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 14:02:06
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 14:09:19
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 16:03:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją WR.RET.070.288.2018.PK z dnia 14.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie Miejskim, przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie.
Nowa taryfa obowiązuje od dnia 12.06.2018 r.
Ponadto informuję, iż Uchwałą nr XLIV.283.2018 Rady Miejskiej w Gubinie  w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim z budżetu gminy wprowadzono dopłatę w wysokości 0,79 zł netto do każdego m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym odpłatność  dla mieszkańców  do dnia 31.12.2018 r. pozostaje bez zmian.
Stawki w/w taryfy przedstawiają załączniki:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Iwaszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 16:03:56
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 16:06:15
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 10:43:08
Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu