ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 96/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 14:14:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-11-08 14:14:39
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 14:17:00
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 14:17:00
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 95/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-07 09:44:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Wojtalak Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Wojtalak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 09:44:00
Wprowadził informację do BIP: Emilia Wojtalak Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 09:45:52
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Wojtalak Data ostatniej zmiany: 2018-11-07 09:45:52
Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 5/MZUK/2018 - Targowisko Spożywcze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 14:20:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Roman Gąsior Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Gąsior Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 14:20:57
Wprowadził informację do BIP: Roman Gąsior Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 14:22:59
Osoba, która zmieniła informację: Roman Gąsior Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 14:22:59
Artykuł był wyświetlony: 122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 94/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 10:23:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Wojtalak Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Wojtalak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 10:23:45
Wprowadził informację do BIP: Emilia Wojtalak Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 10:26:41
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Wojtalak Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 10:26:40
Artykuł był wyświetlony: 174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 12:38:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Smiejan Data wytworzenia informacji: 2018-10-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 12:38:11
Wprowadził informację do BIP: Monika Bonisławska Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 13:05:51
Osoba, która zmieniła informację: Monika Bonisławska Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 13:05:51
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o pomocy publicznej za 2018 r. na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za III kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 08:54:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Centkowska-Bąk Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 08:54:39
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Centkowska-Bąk Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:02:02
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Centkowska-Bąk Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 09:02:02
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 93/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-29 08:16:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Korzeniewski Data wytworzenia informacji: 2018-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Korzeniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-29 08:16:08
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Wicińska Data udostępnienia informacji: 2018-10-29 08:17:39
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Wicińska Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 08:17:39
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacja projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-27 17:50:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina  będą trwały od 27 października do 2 listopada  2018r. W tym czasie wszystkie zainteresowane podmioty (organizacje pożytku publicznego)  będą miały możliwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu. Uwgi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który po wypęłnieniu nalży przesłać na adres poczty elektronicznej:   lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 455 81 10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-10-27 17:50:13
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-10-27 17:50:20
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 09:57:41
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-19 16:16:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w sprawie konsultacji oprojektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 340.2018 z dnia 19 października 2018r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ww.ustawy, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Konsultacje będa trwały od 27 października  do 2 listopada 2018r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projet uchwały w/s programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możłiwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-10-19 16:16:17
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-10-19 16:16:21
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-10-20 14:00:26
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadania publicznego pn. "10 Jubieleuszowe Gubińskie Zaduszki Jazzowe"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-18 15:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta, złożona  w dniu  12 października 2018r. przez Zielonogórskie Stowarzyszneie Jazzowe jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-10-18 15:41:44
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 15:44:25
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 08:49:17
Artykuł był wyświetlony: 295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu