ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Obwieszczenia, ogłoszenia 404
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 1374
Statut Gminy 5867
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 4772
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 14251
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 66488
Wydział Komunalny i Inwestycji 14580
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 13437
Wydział Europejski 9027
Urząd Stanu Cywilnego 28909
Pełnomocnik ds. Uzależnień 12034
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8875
Straż Miejska 13521
Gubińska Rada Seniorów 7485
Młodzieżowa Rada Miasta 4981
kadencja 2015/2016 1283
kadencja 2016/2017 1498
Rada Miejska 8927
Komisje Rady Miejskiej 199
Transmisje obrad Rady Miejskiej 241
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 330
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 518712
Dzienniki Ustaw 2373
Monitory Polskie 2360
Dzienniki Urzędowe 2217
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2457
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1412
rok 2010 7000
rok 2011 10353
rok 2012 12576
rok 2013 7277
rok 2014 10233
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 4301
rok 2015 6194
rok 2016 2514
rok 2014 1771
rok 2017 2270
rok 2018 737
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12708
rok 2006 5658
rok 2007 6934
rok 2008 6033
rok 2009 5541
rok 2010 5953
Akty prawne (do 2013r.) 32524
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7573
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 9037
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5306
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6289
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 7006
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3958
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4739
styczeń 2006r. 4993
luty 2006 4865
marzec 2006 4751
kwiecień 2006 4570
maj 2006 4729
czerwiec 2006 4544
lipiec 2006 4492
sierpień 2006 4587
wrzesień 2006 4470
październik 2006 4485
listopad 2006 5019
grudzień 2006 4161
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4447
styczeń 2007 4471
luty 2007 4418
marzec 2007 4815
kwiecień 2007 4658
maj 2007 4187
czerwiec 2007 4441
lipiec 2007 4200
sierpień 2007 4551
wrzesień 2007 4170
październik 2007 4164
listopad 2007 3957
grudzień 2007 4323
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3889
styczeń 2008 4238
luty 2008 4190
marzec 2008 4165
kwiecień 2008 4149
maj 2008 4066
czerwiec 2008 4095
lipiec 2008 4334
sierpień 2008 4213
wrzesień 2008 4061
październik 2008 4095
listopad 2008 4022
grudzień 2008 4017
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3720
styczeń 2009 4259
luty 2009 3981
marzec 2009 4752
kwiecień 2009 3906
maj 2009 4408
czerwiec 2009 4338
lipiec 2009 3442
sierpień 2009 3836
wrzesień 2009 4211
październik 2009 4103
listopad 2009 4080
grudzień 2009 4068
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2771
styczeń 2010 4046
luty 2010 4461
marzec 2010 4136
kwiecień 2010 3745
maj 2010 4419
czerwiec 2010 4219
lipiec 2010 3978
sierpień 2010 4320
wrzesień 2010 3631
październik 2010 3735
listopad 2010 3553
grudzień 2010 7241
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2908
styczeń 2011 5344
luty 2011 4927
marzec 2011 4843
kwiecień 2011 3967
maj 2011 4686
czerwiec 2011 4117
lipiec 2011 3571
sierpień 2011 3664
wrzesień 2011 3874
październik 2011 4039
listopad 2011 4453
grudzień 2011 3554
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2930
styczeń 2012 3783
luty 2012 3265
marzec 2012 3666
kwiecień 2012 3195
maj 2012 3153
czerwiec 2012 3365
lipiec 2012 3131
sierpień 2012 3509
wrzesień 2012 5181
październik 2012 8369
listopad 2012 5795
grudzień 2012 6756
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2455
styczeń 2013 7603
luty 2013 6234
marzec 2013 3799
kwiecień 2013 3951
maj 2013 3518
czerwiec 2013 6943
lipiec 2013 3686
sierpień 2013 4579
wrzesień 2013 4805
październik 2013 4553
listopad 2013 4293
grudzień 2013 4416
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5386
styczeń 2006 5204
luty 2006 4906
marzec 2006 5034
kwiecień 2006 4959
maj 2006 4688
czerwiec 2006 4721
wrzesień 2006 6760
październik 2006 4614
listopad 2006 4541
grudzień 2006 5202
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4670
styczeń 2007 4369
luty 2007 4449
marzec 2007 4554
kwiecień 2007 4162
maj 2007 4557
czerwiec 2007 4368
sierpień 2007 4140
wrzesień 2007 4665
październik 2007 4500
listopad 2007 4355
grudzień 2007 4702
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4303
luty 2008 4628
marzec 2008 4526
kwiecień 2008 4191
maj 2008 4253
czerwiec 2008 4101
sierpień 2008 4079
październik 2008 4308
listopad 2008 7261
grudzień 2008 4676
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4038
styczeń 2009 4072
luty 2009 4418
marzec 2009 4453
kwiecień 2009 4088
maj 2009 4132
czerwiec 2009 4054
sierpień 2009 5621
wrzesień 2009 2981
październik 2009 4070
listopad 2009 3859
grudzień 2009 3968
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3656
styczeń 2010 3808
luty 2010 3973
kwiecień 2010 5116
maj 2010 3870
24 czerwca 2010 3967
28 czerwca 2010 3492
sierpień 2010 3367
10 września 2010 4474
24 września 2010r. 5374
15 października 2010 3810
10 listopada 2010 4557
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 5060
rok 2010 2617
30 listopada 2010 r. 3532
6 grudnia 2010 r. 4213
21 grudnia 2010 3716
28 grudnia 2010 4931
rok 2011 4790
13 stycznia 2011r. 3739
24 lutego 2011r. 3937
24 marca 2011 r. 3925
5 kwietnia 2011 r. 5781
12 maja 2011r. 19118
30 czerwca 2011r. 16133
11 sierpnia 2011r. 5410
31 sierpnia 2011r. 3172
23 września 2011r. 3070
7 października 2011r. 3144
27 października 2011r. 3513
30 listopada 2011r. 3374
8 grudnia 2011r. 3048
20 grudnia 2011r. 3708
29 grudnia 2011r. 3558
rok 2012 2671
26 stycznia 2012 3139
29 lutego 2012r. 2899
28 marca 2012r. 3873
10 maja 2012 r. 3529
28 czerwca 2012 r. 4052
26 lipca 2012 r. 2752
28 września 2012 r. 3804
19 października 2012 r. 3194
15 listopada 6534
23 listopada 3617
29 listopada 7429
28 grudnia 8258
rok 2013 3989
12 lutego 3117
28 marca 4361
25 kwietnia 2675
29 maja 2556
27 czerwca 2646
13 sierpnia 3118
26 września 4798
31 października 4524
27 listopada 3149
12 grudnia 3581
30 grudnia 5089
WYBORY 10877
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 29599
Kalendarz wyborczy 436
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 1201
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 295
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 596
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 231
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 442
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 9504
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20720
Przedszkole Miejskie nr 1 959
Informacje podstawowe 10618
Kierownictwo 5254
Przedmiot działalności 5348
Przedszkole Miejskie nr 2 951
Informacje podstawowe 13899
Kierownictwo 4851
Przedmiot działalności 4845
Przedszkole Miejskie nr 3 892
Informacje podstawowe 10629
Kierownictwo 5149
Przedmiot działalności 5545
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6771
Informacje podstawowe 5370
Kierownictwo 5573
Szkoła Podstawowa nr 2 1568
Informacje podstawowe 12239
Kierownictwo 5344
Przedmiot działalności 5236
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10692
Kierownictwo 5134
Przedmiot działalności 5159
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7395
Informacje podstawowe 4111
Kierownictwo 5005
Przedmiot działalności 5473
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4394
Gminne osoby prawne 18708
Gubiński Dom Kultury 1111
Informacje podstawowe 11261
Kierownictwo 5750
Przedmiot działalności 6062
Biblioteka Miejska 2281
Informacje podstawowe 10690
Kierownictwo 5514
Przedmiot działalności 5803
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 12180
Gubiński Dom Kultury 4564
Miejska Biblioteka Publiczna 4789
Inne jednostki organizacyjne gminy 21961
Miejski Ośrodek Sportu 3088
Informacje podstawowe 11721
Kierownictwo 5649
Przedmiot działalności 5409
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8171
Informacje podstawowe 16105
Kierownictwo 6634
Przedmiot działalności 6105
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6938
Informacje podstawowe 3836
Kierownictwo 4007
Przedmiot działalności 3326
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 583
Spółki z udziałem gminy 16392
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2088
Informacje podstawowe 13241
Organy spółki 8248
Przedmiot działalności 5597
Struktura własnościowa 5229
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 811
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5890
Informacje podstawowe 6040
Organy społki 6662
Przedmiot działalności 5238
Struktura własnościowa 5222
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 756
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 453
Informacje podstawowe 777
Organy spółki 812
Przedmiot działalności 756
Struktura własnościowa 900
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 433
Informacje podstawowe 838
Organy spółki 879
Przedmiot działalności 879
Struktura wlasnościowa 844
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 456
Informacje podstawowe 721
Organy spółki 762
Przedmiot działalności 829
Struktura włsanościowa 684
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 839
Informacje podstawowe 1001
Organy spółki 836
Przedmiot działalności 885
Struktura wlasnościowa 895
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 699
Konsultacje społeczne 2037
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 17972
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5519
Pożytek publiczny 7168
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6604
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 7840
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 32711
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 32286
wzory dokumentów 8389
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 19291
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 2964
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 766
Gospodarka odpadami komunalnymi 11380
Ochrona środowiska 15936
Usuwanie azbestu 2304
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4269
Ogłoszenia 9579
Komunikaty 13400
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 29954
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4686
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5767
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6477
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 23098
postanowienia 14184
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 10614
analizy porealizacyjne 2431
Program ochrony środowiska 9499
Ochrona przyrody 4057
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4116
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2272
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6131
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 622
Rejestr działalności regulowanej 16703
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 108187
Ogłoszenia o naborze 147789
Postępowania w toku 81272
Wyniki naboru 126394
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 138086
Oferty inwestycyjne 12721
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 143004
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 2203
Zamówienia publiczne 341123
Aktualne ogłoszenia 396918
W toku 335491
Archiwum 333745
Wyniki innych postępowań 240847
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1679
Sprawozdania z wykonania budżetu 6714
Sprawozdanie za 2005r. 3527
Sprawozdanie za 2006r. 3472
Sprawozdanie za 2007r. 3628
Sprawozdanie za 2008r. 3534
Sprawozdanie za 2009r. 3516
Sprawozdanie za 2010r. 4293
Sprawozdanie za 2011r. 2107
sprawozdania kwartalne 2881
sprawozdania półroczne 2697
sprawozdanie roczne 5381
Sprawozdanie za 2012r. 2423
sprawozdania kwartalne 8375
sprawozdania półroczne 3022
sprawozdanie roczne 2928
Sprawozdania za 2013r. 2185
Sprawozdania kwartalne 5834
Sprawozdania półroczne 2627
Sprawozdania roczne 2431
Sprawozdania za 2014r. 1279
Sprawozdania kwartalne 4008
Sprawozdania półroczne 2123
Sprawozdania roczne 1983
Sprawozdanie za 2015r. 1014
Sprawozdania kwartalne 3153
Sprawozdania półroczne 1071
Sprawozdania roczne 1408
Sprawozdania za 2016 r. 814
Sprawozdania kwartalne 2839
Sprawozdania półroczne 887
Sprawozdania roczne 1486
Sprawozdania za 2017 r. 564
Sprawozdania kwartalne 1729
Sprawozdania półroczne 1057
Sprawozdania roczne 569
Sprawozdania za 2018 r. 145
Sprawozdania kwartalne 399
Sprawozdania półroczne 226
Sprawozdania roczne 72
Majątek miasta 15020
Budżet 6910
Budżet na 2006r. 7025
Budżet na 2007r. 4594
Budżet na 2008r. 4577
Budżet na 2009r. 4521
Budżet na 2010r. 4381
Budżet na 2011r. 4369
Budżet na 2012r. 3421
Budżet na 2013r. 3138
Budżet na 2014r. 2279
Budżet na 2015 r. 136
Budżet na 2016 r. 124
Budżet na 2017 r. 138
Budżet na 2018 r. 379
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4236
rok 2009 4304
rok 2010 3600
rok 2011 5710
rok 2012 2661
rok 2013 6409
rok 2014 5715
rok 2015 4542
rok 2016 3103
rok 2017 2632
rok 2018 631
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 27744
Informacje o wykonaniu budżetu 3485
rok 2007 4065
rok 2008 8700
rok 2009 2641
Informacja o stanie mienia komunalnego 3824
na dzień 31 grudnia 2012r. 2747
na dzień 31 grudnia 2011r. 2999
na dzień 31 grudnia 2010r. 3831
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3457
na dzień 30 września 2008r. 4112
na dzień 30 września 2007r. 4181
na dzień 30 września 2006r. 3957
na dzień 30 września 2005r. 4047
na dzień 31 grudnia 2013r. 1786
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1666
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1193
na dzień 31 grudnia 2016 r. 111
na dzień 31 grudnia 2017 r. 293
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4909
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2488
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1512
Wojewoda Lubuski 2198
Regionala Izba Obrachunkowa 2192
rok 2016 595
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 659
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 830
rok 2017 767
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 609
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 1029
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 644
Lubuski Urząd Wojewódzki 490
Architektura 15650
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 11839
Planowanie przestrzenne - plany 26019
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 22560
Studium uwarunkowań 23123
Rewitalizacja 5186
Co i jak w urzędzie 274838
Wydziały 105142
Sprawy 145284
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3980
Petycje 4056
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2744
Sposób realizacji petycji 1889
Ogłoszenia o przetargach 183320
Rozstrzygnięte 51839
Unieważnione 42513
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24553
Radni 1281
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9578
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5551
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4902
Oświadczenia za rok 2007 5618
Oświadczenia za rok 2006 4951
Oświadczenia za rok 2008 4984
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 5119
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4939
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4792
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4480
Oświadczenia za rok 2005 25385
Oświadczenia za rok 2002 28220
Oświadczenia za rok 2004 25208
Oświadczenia za rok 2003 26102
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5443
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2547
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9367
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4776
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6679
Oświadczenia za rok 2009 5859
dodatkowe oświadczenia 3369
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4960
Oświadczenia za rok 2005 28082
Oświadczenia majątkowe za 2006 5442
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5500
Oświadczenia za 2004r. 28344
Oświadczenia za rok 2003r. 28079
Oświdczenia za rok 2002 26997
Pracownicy Urzędu Miejskiego 339
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8588
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6086
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4320
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6998
Oświadczenia za 2009 rok 5633
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1575
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3919
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3618
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4992
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4561
Oświadczenia za rok 2007 5647
Oświadczenia za rok 2006 25885
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5238
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4444
Oświadczenia za rok 2005 20800
Oświadczenia za rok 2004 21605
Oświadczenia za rok 2003 19449
Oświadczenia za 2002r. 21931
Zgromadzenia publiczne 5053
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 752
Udostępnianie informacji publicznej 2852
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2508
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 164226
Informacja dla osób niesłyszących 8869
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 81
Elektroniczna skrzynka podawcza 14131
Informacje o biuletynie 13970
Redakcja serwisu 5609

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14184
Instrukcja 12270
O biuletynie 11196
Zespół redakcyjny 13100
Statystyki 8219
Rejestr zmian 1019606
Mapa biuletynu 6599
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu