ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Obwieszczenia, ogłoszenia 1088
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 2153
Statut Gminy 6475
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 5256
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 14776
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 68042
Wydział Komunalny i Inwestycji 15049
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 14020
Wydział Europejski 9318
Urząd Stanu Cywilnego 29715
Pełnomocnik ds. Uzależnień 12494
Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej 121
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 9222
Straż Miejska 14169
Gubińska Rada Seniorów 8121
Młodzieżowa Rada Miasta 5464
kadencja 2015/2016 1486
kadencja 2016/2017 1729
kadencja 2018/2019 288
Rada Miejska 10276
Komisje Rady Miejskiej 585
Plany pracy komisji Rady Miejskiej 105
Transmisje obrad Rady Miejskiej 865
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 2564
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 643474
Dzienniki Ustaw 2605
Monitory Polskie 2574
Dzienniki Urzędowe 2452
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2690
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 647
rok 2018 330
rok 2019 479
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 4458
rok 2015 6839
rok 2016 2929
rok 2014 1871
rok 2017 2766
rok 2018 1142
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1412
rok 2010 7201
rok 2011 10618
rok 2012 12912
rok 2013 7805
rok 2014 10944
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12878
rok 2006 5836
rok 2007 7161
rok 2008 6221
rok 2009 5735
rok 2010 6108
Akty prawne (do 2013r.) 33389
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7777
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 9311
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5522
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6474
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 7274
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 4139
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4825
styczeń 2006r. 5126
luty 2006 5034
marzec 2006 4891
kwiecień 2006 4730
maj 2006 4908
czerwiec 2006 4709
lipiec 2006 4666
sierpień 2006 4756
wrzesień 2006 4611
październik 2006 4641
listopad 2006 5180
grudzień 2006 4329
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4536
styczeń 2007 4662
luty 2007 4608
marzec 2007 4994
kwiecień 2007 4819
maj 2007 4337
czerwiec 2007 4611
lipiec 2007 4384
sierpień 2007 4685
wrzesień 2007 4297
październik 2007 4339
listopad 2007 4123
grudzień 2007 4498
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3984
styczeń 2008 4394
luty 2008 4343
marzec 2008 4330
kwiecień 2008 4317
maj 2008 4222
czerwiec 2008 4258
lipiec 2008 4508
sierpień 2008 4379
wrzesień 2008 4238
październik 2008 4239
listopad 2008 4174
grudzień 2008 4159
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3809
styczeń 2009 4433
luty 2009 4181
marzec 2009 4927
kwiecień 2009 4057
maj 2009 4559
czerwiec 2009 4540
lipiec 2009 3615
sierpień 2009 3997
wrzesień 2009 4408
październik 2009 4259
listopad 2009 4267
grudzień 2009 4213
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2851
styczeń 2010 4237
luty 2010 4643
marzec 2010 4300
kwiecień 2010 3929
maj 2010 4594
czerwiec 2010 4405
lipiec 2010 4140
sierpień 2010 4472
wrzesień 2010 3771
październik 2010 3889
listopad 2010 3715
grudzień 2010 7599
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 3001
styczeń 2011 5535
luty 2011 5143
marzec 2011 5026
kwiecień 2011 4147
maj 2011 4881
czerwiec 2011 4283
lipiec 2011 3737
sierpień 2011 3850
wrzesień 2011 4027
październik 2011 4260
listopad 2011 4618
grudzień 2011 3726
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 3018
styczeń 2012 3971
luty 2012 3397
marzec 2012 3847
kwiecień 2012 3378
maj 2012 3297
czerwiec 2012 3555
lipiec 2012 3267
sierpień 2012 3716
wrzesień 2012 5533
październik 2012 9038
listopad 2012 6292
grudzień 2012 7258
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2519
styczeń 2013 8112
luty 2013 6647
marzec 2013 4207
kwiecień 2013 4272
maj 2013 3829
czerwiec 2013 7620
lipiec 2013 3953
sierpień 2013 4918
wrzesień 2013 5370
październik 2013 4967
listopad 2013 4684
grudzień 2013 4818
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5494
styczeń 2006 5382
luty 2006 5081
marzec 2006 5197
kwiecień 2006 5160
maj 2006 4859
czerwiec 2006 4870
wrzesień 2006 7031
październik 2006 4760
listopad 2006 4703
grudzień 2006 5412
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4753
styczeń 2007 4518
luty 2007 4594
marzec 2007 4709
kwiecień 2007 4304
maj 2007 4704
czerwiec 2007 4531
sierpień 2007 4306
wrzesień 2007 4821
październik 2007 4675
listopad 2007 4480
grudzień 2007 4866
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4406
luty 2008 4809
marzec 2008 4695
kwiecień 2008 4357
maj 2008 4400
czerwiec 2008 4268
sierpień 2008 4236
październik 2008 4458
listopad 2008 7601
grudzień 2008 4811
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4131
styczeń 2009 4228
luty 2009 4588
marzec 2009 4653
kwiecień 2009 4251
maj 2009 4279
czerwiec 2009 4208
sierpień 2009 5911
wrzesień 2009 3063
październik 2009 4231
listopad 2009 4046
grudzień 2009 4086
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3752
styczeń 2010 3958
luty 2010 4123
kwiecień 2010 5369
maj 2010 4028
24 czerwca 2010 4109
28 czerwca 2010 3607
sierpień 2010 3521
10 września 2010 4632
24 września 2010r. 5607
15 października 2010 3964
10 listopada 2010 4707
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 5202
rok 2010 2687
30 listopada 2010 r. 3660
6 grudnia 2010 r. 4405
21 grudnia 2010 3865
28 grudnia 2010 5130
rok 2011 4980
13 stycznia 2011r. 3900
24 lutego 2011r. 4090
24 marca 2011 r. 4062
5 kwietnia 2011 r. 6103
12 maja 2011r. 20604
30 czerwca 2011r. 17540
11 sierpnia 2011r. 5750
31 sierpnia 2011r. 3366
23 września 2011r. 3263
7 października 2011r. 3332
27 października 2011r. 3694
30 listopada 2011r. 3558
8 grudnia 2011r. 3199
20 grudnia 2011r. 3895
29 grudnia 2011r. 3755
rok 2012 2739
26 stycznia 2012 3332
29 lutego 2012r. 3079
28 marca 2012r. 4092
10 maja 2012 r. 3728
28 czerwca 2012 r. 4309
26 lipca 2012 r. 2925
28 września 2012 r. 4127
19 października 2012 r. 3390
15 listopada 7125
23 listopada 3898
29 listopada 8112
28 grudnia 9011
rok 2013 4188
12 lutego 3260
28 marca 4838
25 kwietnia 2838
29 maja 2707
27 czerwca 2803
13 sierpnia 3462
26 września 5334
31 października 5088
27 listopada 3457
12 grudnia 3968
30 grudnia 5778
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 5954
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 1572
Rekrutacja do przedszkoli 12628
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 4787
WYBORY 12067
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 30610
Kalendarz wyborczy 636
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 1768
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 495
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 791
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 413
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 690
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 10061
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 3816
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20992
Przedszkole Miejskie nr 1 1081
Informacje podstawowe 10888
Kierownictwo 5499
Przedmiot działalności 5605
Przedszkole Miejskie nr 2 1110
Informacje podstawowe 14234
Kierownictwo 5066
Przedmiot działalności 5028
Przedszkole Miejskie nr 3 1014
Informacje podstawowe 10971
Kierownictwo 5400
Przedmiot działalności 5734
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6987
Informacje podstawowe 5615
Kierownictwo 5788
Szkoła Podstawowa nr 2 1613
Informacje podstawowe 12595
Kierownictwo 5514
Przedmiot działalności 5436
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 11003
Kierownictwo 5320
Przedmiot działalności 5318
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7594
Informacje podstawowe 4188
Kierownictwo 5174
Przedmiot działalności 5684
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4872
Gminne osoby prawne 18956
Gubiński Dom Kultury 1169
Informacje podstawowe 11487
Kierownictwo 5951
Przedmiot działalności 6244
Biblioteka Miejska 2368
Informacje podstawowe 10950
Kierownictwo 5692
Przedmiot działalności 5975
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 12660
Gubiński Dom Kultury 4818
Miejska Biblioteka Publiczna 5122
Inne jednostki organizacyjne gminy 22219
Miejski Ośrodek Sportu 3353
Informacje podstawowe 12057
Kierownictwo 5891
Przedmiot działalności 5602
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8429
Informacje podstawowe 16409
Kierownictwo 6841
Przedmiot działalności 6296
Warsztaty Terapii Zajęciowej 7247
Informacje podstawowe 3934
Kierownictwo 4092
Przedmiot działalności 3415
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1221
Konsultacje społeczne 2037
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 19245
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5798
Spółki z udziałem gminy 16605
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2180
Informacje podstawowe 13493
Organy spółki 8879
Przedmiot działalności 5769
Struktura własnościowa 5382
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 1013
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 6042
Informacje podstawowe 6217
Organy społki 6978
Przedmiot działalności 5408
Struktura własnościowa 5396
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 959
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 516
Informacje podstawowe 954
Organy spółki 959
Przedmiot działalności 922
Struktura własnościowa 1074
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 512
Informacje podstawowe 1032
Organy spółki 1055
Przedmiot działalności 1083
Struktura wlasnościowa 1015
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 523
Informacje podstawowe 900
Organy spółki 936
Przedmiot działalności 1011
Struktura włsanościowa 845
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 941
Informacje podstawowe 1212
Organy spółki 1071
Przedmiot działalności 1103
Struktura wlasnościowa 1072
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 887
Pożytek publiczny 7174
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 7128
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 8485
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 34233
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 36044
wzory dokumentów 8854
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 21367
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 3864
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1395
Gospodarka odpadami komunalnymi 12596
Ochrona środowiska 16238
Usuwanie azbestu 2606
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4771
Ogłoszenia 9846
Komunikaty 14604
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 33518
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4767
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5997
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6704
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 26554
postanowienia 15773
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 11897
analizy porealizacyjne 2499
Program ochrony środowiska 9992
Ochrona przyrody 4163
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4305
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2338
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6324
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 1007
Rejestr działalności regulowanej 17774
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 114715
Ogłoszenia o naborze 153872
Postępowania w toku 84903
Wyniki naboru 230843
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 162263
Oferty inwestycyjne 13320
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 194949
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 2842
Zamówienia publiczne 375623
Aktualne ogłoszenia 492554
W toku 365212
Archiwum 368961
Wyniki innych postępowań 277424
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2116
Sprawozdania z wykonania budżetu 7025
Sprawozdanie za 2005r. 3744
Sprawozdanie za 2006r. 3699
Sprawozdanie za 2007r. 3876
Sprawozdanie za 2008r. 3762
Sprawozdanie za 2009r. 3752
Sprawozdanie za 2010r. 4556
Sprawozdanie za 2011r. 2220
sprawozdania kwartalne 3047
sprawozdania półroczne 2858
sprawozdanie roczne 5765
Sprawozdanie za 2012r. 2539
sprawozdania kwartalne 8940
sprawozdania półroczne 3185
sprawozdanie roczne 3114
Sprawozdania za 2013r. 2294
Sprawozdania kwartalne 6216
Sprawozdania półroczne 2761
Sprawozdania roczne 2599
Sprawozdania za 2014r. 1352
Sprawozdania kwartalne 4355
Sprawozdania półroczne 2277
Sprawozdania roczne 2154
Sprawozdanie za 2015r. 1098
Sprawozdania kwartalne 3502
Sprawozdania półroczne 1227
Sprawozdania roczne 1590
Sprawozdania za 2016 r. 892
Sprawozdania kwartalne 3156
Sprawozdania półroczne 1030
Sprawozdania roczne 1726
Sprawozdania za 2017 r. 677
Sprawozdania kwartalne 2194
Sprawozdania półroczne 1293
Sprawozdania roczne 779
Sprawozdania za 2018 r. 256
Sprawozdania kwartalne 787
Sprawozdania półroczne 447
Sprawozdania roczne 221
Sprawozdania za 2019 r. 17
Sprawozdania kwartalne 55
Sprawozdania półroczne 17
Sprawozdania roczne 16
Majątek miasta 15260
Budżet 7142
Budżet na 2006r. 7298
Budżet na 2007r. 4750
Budżet na 2008r. 4765
Budżet na 2009r. 4652
Budżet na 2010r. 4523
Budżet na 2011r. 4548
Budżet na 2012r. 3591
Budżet na 2013r. 3282
Budżet na 2014r. 2436
Budżet na 2015 r. 768
Budżet na 2016 r. 759
Budżet na 2017 r. 770
Budżet na 2018 r. 1159
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4995
rok 2009 5031
rok 2010 4335
rok 2011 6501
rok 2012 3388
rok 2013 7519
rok 2014 6865
rok 2015 5673
rok 2016 4247
rok 2017 4190
rok 2018 1757
rok 2019 44
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 31569
Informacje o wykonaniu budżetu 3602
rok 2007 4778
rok 2008 9735
rok 2009 3281
Informacja o stanie mienia komunalnego 3937
na dzień 31 grudnia 2012r. 3471
na dzień 31 grudnia 2011r. 3701
na dzień 31 grudnia 2010r. 4519
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 4148
na dzień 30 września 2008r. 4798
na dzień 30 września 2007r. 4887
na dzień 30 września 2006r. 4660
na dzień 30 września 2005r. 4741
na dzień 31 grudnia 2013r. 2461
na dzień 31 grudnia 2014 r. 2360
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1904
na dzień 31 grudnia 2016 r. 709
na dzień 31 grudnia 2017 r. 978
na dzień 31 grudnia 2018 r. 35
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 5361
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2820
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1751
Wojewoda Lubuski 2569
Regionala Izba Obrachunkowa 2486
rok 2016 823
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1478
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1676
rok 2017 972
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1374
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 1868
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 1383
Lubuski Urząd Wojewódzki 1195
Architektura 15882
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 14687
Planowanie przestrzenne - plany 28330
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 25076
Studium uwarunkowań 23784
Rewitalizacja 5326
Co i jak w urzędzie 296561
Wydziały 122382
Sprawy 166121
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 4181
DRUKI DO POBRANIA 783
Petycje 4586
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 3370
Sposób realizacji petycji 2326
Ogłoszenia o przetargach 206349
Rozstrzygnięte 63989
Unieważnione 54957
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24799
Radni 1292
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 10709
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6308
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 5605
Oświadczenia za rok 2007 6331
Oświadczenia za rok 2006 5626
Oświadczenia za rok 2008 5687
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 5860
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 5686
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 5528
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 5179
Oświadczenia za rok 2005 27713
Oświadczenia za rok 2002 30466
Oświadczenia za rok 2004 27205
Oświadczenia za rok 2003 28144
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 6150
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2589
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 10410
oświadczenia majątkowe za rok 2011 5382
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 7267
Oświadczenia za rok 2009 6370
dodatkowe oświadczenia 3812
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5347
Oświadczenia za rok 2005 29988
Oświadczenia majątkowe za 2006 5781
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5824
Oświadczenia za 2004r. 30219
Oświadczenia za rok 2003r. 29971
Oświdczenia za rok 2002 28745
Pracownicy Urzędu Miejskiego 393
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9153
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6410
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4647
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 7312
Oświadczenia za 2009 rok 5899
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1741
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 4218
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3902
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 5268
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4836
Oświadczenia za rok 2007 5887
Oświadczenia za rok 2006 27335
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5546
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4743
Oświadczenia za rok 2005 22055
Oświadczenia za rok 2004 22856
Oświadczenia za rok 2003 20636
Oświadczenia za 2002r. 23168
Zgromadzenia publiczne 5623
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 985
Informacja dla osób niesłyszących 9262
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 134
Udostępnianie informacji publicznej 3261
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 194098
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2879
Elektroniczna skrzynka podawcza 14510
Informacje o biuletynie 14170
Redakcja serwisu 5778

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14850
Instrukcja 12497
O biuletynie 11396
Zespół redakcyjny 13400
Statystyki 8439
Rejestr zmian 1148007
Mapa biuletynu 6948
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu