ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3638
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2603
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12562
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 60193
Wydział Komunalny i Inwestycji 12669
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 11407
Wydział Europejski 7862
Urząd Stanu Cywilnego 26100
Pełnomocnik ds. Uzależnień 10339
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7843
Straż Miejska 11147
Gubińska Rada Seniorów 5495
Rada Miejska 5526
Młodzieżowa Rada Miasta 3437
kadencja 2015/2016 537
kadencja 2016/2017 665
WYBORY 8281
Wybory do samorządu terytorailnego 21361
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 7773
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19440
Przedszkole Miejskie nr 1 451
Informacje podstawowe 9478
Kierownictwo 4687
Przedmiot działalności 4770
Przedszkole Miejskie nr 2 572
Informacje podstawowe 12551
Kierownictwo 4299
Przedmiot działalności 4405
Przedszkole Miejskie nr 3 605
Informacje podstawowe 9503
Kierownictwo 4618
Przedmiot działalności 4969
Szkoła Podstawowa nr 2 1397
Informacje podstawowe 11047
Kierownictwo 4875
Przedmiot działalności 4721
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9635
Kierownictwo 4677
Przedmiot działalności 4723
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6776
Informacje podstawowe 3830
Kierownictwo 4494
Przedmiot działalności 4883
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 6076
Informacje podstawowe 4865
Kierownictwo 5049
Przedmiot działalności 4928
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2608
Gminne osoby prawne 17524
Gubiński Dom Kultury 1021
Informacje podstawowe 10354
Kierownictwo 5126
Przedmiot działalności 5456
Biblioteka Miejska 1802
Informacje podstawowe 9717
Kierownictwo 4965
Przedmiot działalności 5259
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 10403
Gubiński Dom Kultury 3809
Miejska Biblioteka Publiczna 3846
Inne jednostki organizacyjne gminy 20671
Miejski Ośrodek Sportu 2341
Informacje podstawowe 10550
Kierownictwo 5049
Przedmiot działalności 4909
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6907
Informacje podstawowe 15119
Kierownictwo 6052
Przedmiot działalności 5562
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6034
Informacje podstawowe 3534
Kierownictwo 3644
Przedmiot działalności 3019
Spółki z udziałem gminy 15392
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1758
Informacje podstawowe 12098
Organy spółki 7010
Przedmiot działalności 4990
Struktura własnościowa 4689
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 246
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5481
Informacje podstawowe 5460
Organy społki 5928
Przedmiot działalności 4758
Struktura własnościowa 4738
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 184
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 173
Informacje podstawowe 306
Organy spółki 334
Przedmiot działalności 314
Struktura własnościowa 306
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 159
Informacje podstawowe 341
Organy spółki 315
Przedmiot działalności 310
Struktura wlasnościowa 321
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 165
Informacje podstawowe 241
Organy spółki 212
Przedmiot działalności 218
Struktura włsanościowa 222
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 358
Informacje podstawowe 347
Organy spółki 277
Przedmiot działalności 325
Struktura wlasnościowa 367
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 131
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 14061
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4557
Pożytek publiczny 7153
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5620
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5905
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 26627
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 24893
wzory dokumentów 6954
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 12145
Ochrona środowiska 14628
Usuwanie azbestu 1083
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2794
Ogłoszenia 8450
Komunikaty 9782
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 20075
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4015
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4756
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5632
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 16770
postanowienia 11185
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 8054
analizy porealizacyjne 2157
Program ochrony środowiska 8215
Ochrona przyrody 3676
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3615
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2029
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5381
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 519
Gospodarka odpadami komunalnymi 8621
Rejestr działalności regulowanej 13670
Zamówienia publiczne 268023
Aktualne ogłoszenia 308204
W toku 261133
Archiwum 263988
Wyniki innych postępowań 170153
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 669
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 91284
Ogłoszenia o naborze 128045
Postępowania w toku 69194
Wyniki naboru 92337
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 96857
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 116292
Oferty inwestycyjne 10819
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 295
Akty prawne (do 2013r.) 29730
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6894
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8092
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4611
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5643
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6121
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3478
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4359
styczeń 2006r. 4591
luty 2006 4344
marzec 2006 4275
kwiecień 2006 4121
maj 2006 4200
czerwiec 2006 3980
lipiec 2006 3986
sierpień 2006 4027
wrzesień 2006 4051
październik 2006 4057
listopad 2006 4677
grudzień 2006 3719
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4124
styczeń 2007 3980
luty 2007 3944
marzec 2007 4281
kwiecień 2007 4260
maj 2007 3851
czerwiec 2007 3997
lipiec 2007 3778
sierpień 2007 4173
wrzesień 2007 3746
październik 2007 3694
listopad 2007 3591
grudzień 2007 3886
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3545
styczeń 2008 3832
luty 2008 3729
marzec 2008 3786
kwiecień 2008 3678
maj 2008 3656
czerwiec 2008 3662
lipiec 2008 3799
sierpień 2008 3827
wrzesień 2008 3640
październik 2008 3691
listopad 2008 3569
grudzień 2008 3580
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3324
styczeń 2009 3782
luty 2009 3443
marzec 2009 4231
kwiecień 2009 3418
maj 2009 4042
czerwiec 2009 3811
lipiec 2009 2925
sierpień 2009 3433
wrzesień 2009 3764
październik 2009 3690
listopad 2009 3638
grudzień 2009 3673
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2458
styczeń 2010 3631
luty 2010 3944
marzec 2010 3604
kwiecień 2010 3321
maj 2010 3926
czerwiec 2010 3807
lipiec 2010 3489
sierpień 2010 3850
wrzesień 2010 3258
październik 2010 3288
listopad 2010 3089
grudzień 2010 6557
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2574
styczeń 2011 4816
luty 2011 4395
marzec 2011 4365
kwiecień 2011 3524
maj 2011 4134
czerwiec 2011 3630
lipiec 2011 3127
sierpień 2011 3239
wrzesień 2011 3426
październik 2011 3501
listopad 2011 4081
grudzień 2011 3102
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2614
styczeń 2012 3290
luty 2012 2895
marzec 2012 3158
kwiecień 2012 2796
maj 2012 2760
czerwiec 2012 2847
lipiec 2012 2741
sierpień 2012 3032
wrzesień 2012 4509
październik 2012 7230
listopad 2012 5019
grudzień 2012 5943
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2186
styczeń 2013 6614
luty 2013 5476
marzec 2013 2968
kwiecień 2013 3014
maj 2013 3004
czerwiec 2013 5767
lipiec 2013 2981
sierpień 2013 3862
wrzesień 2013 3979
październik 2013 3642
listopad 2013 3517
grudzień 2013 3614
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5028
styczeń 2006 4734
luty 2006 4461
marzec 2006 4560
kwiecień 2006 4458
maj 2006 4196
czerwiec 2006 4290
wrzesień 2006 6114
październik 2006 4210
listopad 2006 4150
grudzień 2006 4632
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4336
styczeń 2007 3942
luty 2007 4065
marzec 2007 4088
kwiecień 2007 3768
maj 2007 4096
czerwiec 2007 3882
sierpień 2007 3732
wrzesień 2007 4217
październik 2007 3991
listopad 2007 3922
grudzień 2007 4335
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3979
luty 2008 4191
marzec 2008 4002
kwiecień 2008 3740
maj 2008 3832
czerwiec 2008 3610
sierpień 2008 3642
październik 2008 3825
listopad 2008 6474
grudzień 2008 4285
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3724
styczeń 2009 3658
luty 2009 3931
marzec 2009 3888
kwiecień 2009 3641
maj 2009 3702
czerwiec 2009 3602
sierpień 2009 4863
wrzesień 2009 2692
październik 2009 3627
listopad 2009 3385
grudzień 2009 3571
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3311
styczeń 2010 3401
luty 2010 3438
kwiecień 2010 4476
maj 2010 3319
24 czerwca 2010 3509
28 czerwca 2010 3113
sierpień 2010 2955
10 września 2010 4053
24 września 2010r. 4740
15 października 2010 3327
10 listopada 2010 4091
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4585
rok 2010 2339
30 listopada 2010 r. 3168
6 grudnia 2010 r. 3743
21 grudnia 2010 3274
28 grudnia 2010 4400
rok 2011 4093
13 stycznia 2011r. 3319
24 lutego 2011r. 3561
24 marca 2011 r. 3506
5 kwietnia 2011 r. 5115
12 maja 2011r. 16134
30 czerwca 2011r. 13783
11 sierpnia 2011r. 4692
31 sierpnia 2011r. 2738
23 września 2011r. 2648
7 października 2011r. 2731
27 października 2011r. 3090
30 listopada 2011r. 2946
8 grudnia 2011r. 2676
20 grudnia 2011r. 3236
29 grudnia 2011r. 3087
rok 2012 2374
26 stycznia 2012 2689
29 lutego 2012r. 2495
28 marca 2012r. 3404
10 maja 2012 r. 3023
28 czerwca 2012 r. 3483
26 lipca 2012 r. 2512
28 września 2012 r. 3202
19 października 2012 r. 2777
15 listopada 5782
23 listopada 3080
29 listopada 6198
28 grudnia 7238
rok 2013 3512
12 lutego 2747
28 marca 3751
25 kwietnia 2314
29 maja 2217
27 czerwca 2264
13 sierpnia 2692
26 września 4155
31 października 3735
27 listopada 2643
12 grudnia 2937
30 grudnia 3989
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 252422
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1505
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 154967
Dzienniki Ustaw 1748
Monitory Polskie 1706
Dzienniki Urzędowe 1608
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1774
Architektura 14594
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7720
Planowanie przestrzenne - plany 20348
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 17356
Studium uwarunkowań 20788
Rewitalizacja 4703
Ogłoszenia o przetargach 119575
Rozstrzygnięte 27339
Unieważnione 27776
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11915
rok 2006 5102
rok 2007 6267
rok 2008 5532
rok 2009 4946
rok 2010 5293
Kontrole zewnętrzne 91
rok 2015 3324
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1606
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 904
Wojewoda Lubuski 1269
Regionala Izba Obrachunkowa 1298
rok 2016 98
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 126
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 110
rok 2017 77
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 115
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 100
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 95
Lubuski Urząd Wojewódzki 90
Co i jak w urzędzie 215456
Wydziały 71538
Sprawy 109361
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3240
Informacja dla osób niesłyszących 7398
Petycje 2464
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1474
Sposób realizacji petycji 970
Zgromadzenia publiczne 3235
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 120
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1399
rok 2010 6474
rok 2011 9464
rok 2012 11839
rok 2013 5888
rok 2014 7758
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3198
rok 2014 1433
rok 2015 4352
rok 2016 1533
rok 2017 809
Udostępnianie informacji publicznej 1378
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1212
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23699
Radni 1242
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8193
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5053
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4489
Oświadczenia za rok 2007 5191
Oświadczenia za rok 2006 4535
Oświadczenia za rok 2008 4566
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4603
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4421
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4258
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4015
Oświadczenia za rok 2005 22000
Oświadczenia za rok 2002 25205
Oświadczenia za rok 2004 22290
Oświadczenia za rok 2003 22754
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4908
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2484
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8017
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4364
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6217
Oświadczenia za rok 2009 5326
dodatkowe oświadczenia 2941
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4541
Oświadczenia za rok 2005 24805
Oświadczenia majątkowe za 2006 4997
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5057
Oświadczenia za 2004r. 24777
Oświadczenia za rok 2003r. 24662
Oświdczenia za rok 2002 23780
Pracownicy Urzędu Miejskiego 306
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7467
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5651
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3816
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6487
Oświadczenia za 2009 rok 5217
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1377
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3447
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3208
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4620
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4160
Oświadczenia za rok 2007 5346
Oświadczenia za rok 2006 22980
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4748
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3907
Oświadczenia za rok 2005 18484
Oświadczenia za rok 2004 19321
Oświadczenia za rok 2003 17175
Oświadczenia za 2002r. 20250
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 99758
Sprawozdania z wykonania budżetu 5624
Sprawozdanie za 2005r. 3010
Sprawozdanie za 2006r. 2877
Sprawozdanie za 2007r. 2971
Sprawozdanie za 2008r. 2945
Sprawozdanie za 2009r. 3027
Sprawozdanie za 2010r. 3498
Sprawozdanie za 2011r. 1788
sprawozdania kwartalne 2396
sprawozdania półroczne 2304
sprawozdanie roczne 4438
Sprawozdanie za 2012r. 2118
sprawozdania kwartalne 6705
sprawozdania półroczne 2489
sprawozdanie roczne 2425
Sprawozdania za 2013r. 1865
Sprawozdania kwartalne 4809
Sprawozdania półroczne 2269
Sprawozdania roczne 1968
Sprawozdania za 2014r. 1053
Sprawozdania kwartalne 3146
Sprawozdania półroczne 1726
Sprawozdania roczne 1483
Sprawozdanie za 2015r. 796
Sprawozdania kwartalne 2582
Sprawozdania półroczne 604
Sprawozdania roczne 904
Sprawozdania za 2016 r. 520
Sprawozdania kwartalne 1776
Sprawozdania półroczne 459
Sprawozdania roczne 690
Sprawozdania za 2017 r. 217
Sprawozdania kwartalne 531
Sprawozdania półroczne 261
Sprawozdania roczne 97
Majątek miasta 13994
Budżet 6105
Budżet na 2006r. 6320
Budżet na 2007r. 4169
Budżet na 2008r. 4009
Budżet na 2009r. 4121
Budżet na 2010r. 3964
Budżet na 2011r. 3919
Budżet na 2012r. 3016
Budżet na 2013r. 2615
Budżet na 2014r. 1867
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3775
rok 2009 3840
rok 2010 3248
rok 2011 5178
rok 2012 2214
rok 2013 5028
rok 2014 4370
rok 2015 3109
rok 2016 1681
rok 2017 335
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21841
Informacje o wykonaniu budżetu 3101
rok 2007 3674
rok 2008 7659
rok 2009 2357
Informacja o stanie mienia komunalnego 3481
na dzień 31 grudnia 2012r. 2349
na dzień 31 grudnia 2011r. 2682
na dzień 31 grudnia 2010r. 3418
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3065
na dzień 30 września 2008r. 3672
na dzień 30 września 2007r. 3725
na dzień 30 września 2006r. 3542
na dzień 30 września 2005r. 3700
na dzień 31 grudnia 2013r. 1391
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1261
na dzień 31 grudnia 2015 r. 740
Informacje o biuletynie 13187
Redakcja serwisu 4949
Elektroniczna skrzynka podawcza 12814

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11996
Instrukcja 11377
O biuletynie 10401
Zespół redakcyjny 12009
Statystyki 7008
Rejestr zmian 768972
Mapa biuletynu 5745
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu