ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 4330
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 3275
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13049
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 61894
Wydział Komunalny i Inwestycji 13158
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 12033
Wydział Europejski 8167
Urząd Stanu Cywilnego 26726
Pełnomocnik ds. Uzależnień 10795
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8139
Straż Miejska 11701
Gubińska Rada Seniorów 6080
Rada Miejska 6364
Młodzieżowa Rada Miasta 3937
kadencja 2015/2016 777
kadencja 2016/2017 946
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 3252
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 7286
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 2438
WYBORY 8298
Wybory do samorządu terytorailnego 23384
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 8052
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19861
Przedszkole Miejskie nr 1 539
Informacje podstawowe 9832
Kierownictwo 4838
Przedmiot działalności 4928
Przedszkole Miejskie nr 2 604
Informacje podstawowe 12915
Kierownictwo 4428
Przedmiot działalności 4511
Przedszkole Miejskie nr 3 644
Informacje podstawowe 9815
Kierownictwo 4778
Przedmiot działalności 5099
Szkoła Podstawowa nr 2 1417
Informacje podstawowe 11391
Kierownictwo 4993
Przedmiot działalności 4839
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9930
Kierownictwo 4783
Przedmiot działalności 4843
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6961
Informacje podstawowe 3911
Kierownictwo 4638
Przedmiot działalności 5024
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 6253
Informacje podstawowe 5036
Kierownictwo 5210
Przedmiot działalności 5051
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 3288
Gminne osoby prawne 17941
Gubiński Dom Kultury 1028
Informacje podstawowe 10648
Kierownictwo 5313
Przedmiot działalności 5599
Biblioteka Miejska 1881
Informacje podstawowe 10034
Kierownictwo 5148
Przedmiot działalności 5399
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11022
Gubiński Dom Kultury 4068
Miejska Biblioteka Publiczna 4149
Inne jednostki organizacyjne gminy 21087
Miejski Ośrodek Sportu 2426
Informacje podstawowe 10922
Kierownictwo 5222
Przedmiot działalności 5053
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7119
Informacje podstawowe 15373
Kierownictwo 6194
Przedmiot działalności 5694
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6205
Informacje podstawowe 3629
Kierownictwo 3723
Przedmiot działalności 3114
Spółki z udziałem gminy 15742
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1791
Informacje podstawowe 12454
Organy spółki 7317
Przedmiot działalności 5171
Struktura własnościowa 4856
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 433
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5611
Informacje podstawowe 5637
Organy społki 6147
Przedmiot działalności 4901
Struktura własnościowa 4873
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 376
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 272
Informacje podstawowe 462
Organy spółki 506
Przedmiot działalności 439
Struktura własnościowa 455
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 251
Informacje podstawowe 484
Organy spółki 468
Przedmiot działalności 536
Struktura wlasnościowa 465
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 276
Informacje podstawowe 403
Organy spółki 395
Przedmiot działalności 382
Struktura włsanościowa 373
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 508
Informacje podstawowe 486
Organy spółki 460
Przedmiot działalności 501
Struktura wlasnościowa 536
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 314
Konsultacje społeczne 2029
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 15496
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4858
Pożytek publiczny 7156
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5974
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 6430
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 28653
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 27076
wzory dokumentów 7392
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 14092
Ochrona środowiska 15013
Usuwanie azbestu 1463
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3250
Ogłoszenia 8835
Komunikaty 10599
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 22977
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4233
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5026
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5867
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 18928
postanowienia 12275
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 8803
analizy porealizacyjne 2239
Program ochrony środowiska 8673
Ochrona przyrody 3800
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3761
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2113
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5673
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1173
Gospodarka odpadami komunalnymi 9473
Rejestr działalności regulowanej 14645
Zamówienia publiczne 293595
Aktualne ogłoszenia 338330
W toku 287315
Archiwum 285981
Wyniki innych postępowań 194453
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 976
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 95269
Ogłoszenia o naborze 132862
Postępowania w toku 71850
Wyniki naboru 104238
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 107489
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 122750
Oferty inwestycyjne 11392
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 837
Akty prawne (do 2013r.) 30575
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7091
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8384
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4782
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5846
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6352
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3612
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4496
styczeń 2006r. 4747
luty 2006 4485
marzec 2006 4409
kwiecień 2006 4280
maj 2006 4324
czerwiec 2006 4173
lipiec 2006 4148
sierpień 2006 4171
wrzesień 2006 4208
październik 2006 4218
listopad 2006 4804
grudzień 2006 3892
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4235
styczeń 2007 4150
luty 2007 4094
marzec 2007 4493
kwiecień 2007 4401
maj 2007 3968
czerwiec 2007 4150
lipiec 2007 3924
sierpień 2007 4324
wrzesień 2007 3904
październik 2007 3851
listopad 2007 3722
grudzień 2007 4044
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3665
styczeń 2008 3983
luty 2008 3873
marzec 2008 3906
kwiecień 2008 3824
maj 2008 3775
czerwiec 2008 3800
lipiec 2008 3951
sierpień 2008 3951
wrzesień 2008 3791
październik 2008 3818
listopad 2008 3722
grudzień 2008 3724
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3466
styczeń 2009 3934
luty 2009 3620
marzec 2009 4437
kwiecień 2009 3569
maj 2009 4135
czerwiec 2009 3979
lipiec 2009 3061
sierpień 2009 3582
wrzesień 2009 3907
październik 2009 3864
listopad 2009 3783
grudzień 2009 3772
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2565
styczeń 2010 3744
luty 2010 4123
marzec 2010 3818
kwiecień 2010 3441
maj 2010 4085
czerwiec 2010 3911
lipiec 2010 3668
sierpień 2010 4045
wrzesień 2010 3394
październik 2010 3445
listopad 2010 3281
grudzień 2010 6793
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2689
styczeń 2011 5021
luty 2011 4605
marzec 2011 4547
kwiecień 2011 3699
maj 2011 4309
czerwiec 2011 3803
lipiec 2011 3259
sierpień 2011 3357
wrzesień 2011 3585
październik 2011 3634
listopad 2011 4220
grudzień 2011 3260
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2724
styczeń 2012 3440
luty 2012 3012
marzec 2012 3289
kwiecień 2012 2907
maj 2012 2872
czerwiec 2012 2983
lipiec 2012 2874
sierpień 2012 3180
wrzesień 2012 4727
październik 2012 7611
listopad 2012 5197
grudzień 2012 6206
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2289
styczeń 2013 6941
luty 2013 5762
marzec 2013 3199
kwiecień 2013 3293
maj 2013 3145
czerwiec 2013 6197
lipiec 2013 3226
sierpień 2013 4141
wrzesień 2013 4201
październik 2013 3901
listopad 2013 3750
grudzień 2013 3864
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5140
styczeń 2006 4844
luty 2006 4602
marzec 2006 4686
kwiecień 2006 4586
maj 2006 4321
czerwiec 2006 4406
wrzesień 2006 6284
październik 2006 4321
listopad 2006 4258
grudzień 2006 4773
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4465
styczeń 2007 4079
luty 2007 4179
marzec 2007 4248
kwiecień 2007 3913
maj 2007 4245
czerwiec 2007 4060
sierpień 2007 3875
wrzesień 2007 4361
październik 2007 4165
listopad 2007 4094
grudzień 2007 4468
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4076
luty 2008 4341
marzec 2008 4153
kwiecień 2008 3863
maj 2008 3937
czerwiec 2008 3754
sierpień 2008 3783
październik 2008 3990
listopad 2008 6697
grudzień 2008 4406
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3839
styczeń 2009 3807
luty 2009 4116
marzec 2009 4041
kwiecień 2009 3756
maj 2009 3858
czerwiec 2009 3743
sierpień 2009 5121
wrzesień 2009 2789
październik 2009 3760
listopad 2009 3520
grudzień 2009 3712
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3419
styczeń 2010 3545
luty 2010 3600
kwiecień 2010 4655
maj 2010 3488
24 czerwca 2010 3666
28 czerwca 2010 3232
sierpień 2010 3081
10 września 2010 4193
24 września 2010r. 4947
15 października 2010 3503
10 listopada 2010 4254
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4717
rok 2010 2441
30 listopada 2010 r. 3299
6 grudnia 2010 r. 3874
21 grudnia 2010 3399
28 grudnia 2010 4553
rok 2011 4296
13 stycznia 2011r. 3425
24 lutego 2011r. 3682
24 marca 2011 r. 3652
5 kwietnia 2011 r. 5325
12 maja 2011r. 17004
30 czerwca 2011r. 14464
11 sierpnia 2011r. 4936
31 sierpnia 2011r. 2842
23 września 2011r. 2809
7 października 2011r. 2835
27 października 2011r. 3246
30 listopada 2011r. 3087
8 grudnia 2011r. 2814
20 grudnia 2011r. 3374
29 grudnia 2011r. 3200
rok 2012 2463
26 stycznia 2012 2817
29 lutego 2012r. 2614
28 marca 2012r. 3575
10 maja 2012 r. 3181
28 czerwca 2012 r. 3610
26 lipca 2012 r. 2577
28 września 2012 r. 3344
19 października 2012 r. 2925
15 listopada 6079
23 listopada 3221
29 listopada 6521
28 grudnia 7579
rok 2013 3648
12 lutego 2864
28 marca 3933
25 kwietnia 2396
29 maja 2317
27 czerwca 2372
13 sierpnia 2782
26 września 4324
31 października 3981
27 listopada 2829
12 grudnia 3111
30 grudnia 4333
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 324251
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1658
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 221842
Dzienniki Ustaw 1943
Monitory Polskie 1943
Dzienniki Urzędowe 1810
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1982
Architektura 14978
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 8381
Planowanie przestrzenne - plany 21841
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 18964
Studium uwarunkowań 21330
Rewitalizacja 4859
Ogłoszenia o przetargach 138814
Rozstrzygnięte 36181
Unieważnione 31155
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12199
rok 2006 5307
rok 2007 6502
rok 2008 5715
rok 2009 5091
rok 2010 5570
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 3860
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1883
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1106
Wojewoda Lubuski 1584
Regionala Izba Obrachunkowa 1603
rok 2016 242
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 244
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 261
rok 2017 292
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 230
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 315
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 244
Lubuski Urząd Wojewódzki 215
Co i jak w urzędzie 234954
Wydziały 82427
Sprawy 120582
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3495
Informacja dla osób niesłyszących 7938
Petycje 2959
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2002
Sposób realizacji petycji 1226
Zgromadzenia publiczne 3985
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 283
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1402
rok 2010 6677
rok 2011 9724
rok 2012 12044
rok 2013 6309
rok 2014 8567
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3504
rok 2014 1527
rok 2015 5011
rok 2016 1874
rok 2017 1428
Udostępnianie informacji publicznej 1893
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1688
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23981
Radni 1243
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8532
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5203
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4637
Oświadczenia za rok 2007 5306
Oświadczenia za rok 2006 4678
Oświadczenia za rok 2008 4701
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4739
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4637
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4415
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4164
Oświadczenia za rok 2005 22978
Oświadczenia za rok 2002 26113
Oświadczenia za rok 2004 23233
Oświadczenia za rok 2003 23742
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5067
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2494
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8452
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4494
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6318
Oświadczenia za rok 2009 5479
dodatkowe oświadczenia 3081
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4679
Oświadczenia za rok 2005 25808
Oświadczenia majątkowe za 2006 5126
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5207
Oświadczenia za 2004r. 25883
Oświadczenia za rok 2003r. 25758
Oświdczenia za rok 2002 24687
Pracownicy Urzędu Miejskiego 309
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7820
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5769
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3959
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6654
Oświadczenia za 2009 rok 5373
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1445
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3602
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3364
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4732
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4281
Oświadczenia za rok 2007 5435
Oświadczenia za rok 2006 23826
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4876
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4037
Oświadczenia za rok 2005 19183
Oświadczenia za rok 2004 19965
Oświadczenia za rok 2003 17885
Oświadczenia za 2002r. 20515
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 116900
Sprawozdania z wykonania budżetu 5913
Sprawozdanie za 2005r. 3167
Sprawozdanie za 2006r. 3038
Sprawozdanie za 2007r. 3195
Sprawozdanie za 2008r. 3143
Sprawozdanie za 2009r. 3179
Sprawozdanie za 2010r. 3779
Sprawozdanie za 2011r. 1881
sprawozdania kwartalne 2535
sprawozdania półroczne 2409
sprawozdanie roczne 4734
Sprawozdanie za 2012r. 2214
sprawozdania kwartalne 7297
sprawozdania półroczne 2614
sprawozdanie roczne 2572
Sprawozdania za 2013r. 1954
Sprawozdania kwartalne 5129
Sprawozdania półroczne 2387
Sprawozdania roczne 2121
Sprawozdania za 2014r. 1107
Sprawozdania kwartalne 3401
Sprawozdania półroczne 1863
Sprawozdania roczne 1610
Sprawozdanie za 2015r. 856
Sprawozdania kwartalne 2733
Sprawozdania półroczne 719
Sprawozdania roczne 1037
Sprawozdania za 2016 r. 594
Sprawozdania kwartalne 2108
Sprawozdania półroczne 611
Sprawozdania roczne 937
Sprawozdania za 2017 r. 314
Sprawozdania kwartalne 793
Sprawozdania półroczne 522
Sprawozdania roczne 178
Majątek miasta 14297
Budżet 6289
Budżet na 2006r. 6513
Budżet na 2007r. 4305
Budżet na 2008r. 4148
Budżet na 2009r. 4258
Budżet na 2010r. 4106
Budżet na 2011r. 4058
Budżet na 2012r. 3142
Budżet na 2013r. 2748
Budżet na 2014r. 1991
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3906
rok 2009 3972
rok 2010 3351
rok 2011 5365
rok 2012 2337
rok 2013 5375
rok 2014 4765
rok 2015 3551
rok 2016 2075
rok 2017 806
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 22902
Informacje o wykonaniu budżetu 3212
rok 2007 3794
rok 2008 7919
rok 2009 2422
Informacja o stanie mienia komunalnego 3590
na dzień 31 grudnia 2012r. 2452
na dzień 31 grudnia 2011r. 2765
na dzień 31 grudnia 2010r. 3548
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3187
na dzień 30 września 2008r. 3800
na dzień 30 września 2007r. 3834
na dzień 30 września 2006r. 3649
na dzień 30 września 2005r. 3794
na dzień 31 grudnia 2013r. 1502
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1395
na dzień 31 grudnia 2015 r. 859
Informacje o biuletynie 13450
Redakcja serwisu 5162
Elektroniczna skrzynka podawcza 13233

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12725
Instrukcja 11638
O biuletynie 10663
Zespół redakcyjny 12317
Statystyki 7263
Rejestr zmian 833055
Mapa biuletynu 5965
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu