ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 12
Statut Gminy 4781
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 3671
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13352
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 63023
Wydział Komunalny i Inwestycji 13475
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 12415
Wydział Europejski 8358
Urząd Stanu Cywilnego 27142
Pełnomocnik ds. Uzależnień 11076
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8299
Straż Miejska 12029
Gubińska Rada Seniorów 6431
Rada Miejska 6829
Młodzieżowa Rada Miasta 4193
kadencja 2015/2016 885
kadencja 2016/2017 1089
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 4151
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 8327
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 2823
WYBORY 8308
Wybory do samorządu terytorailnego 24577
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych 140
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 8292
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20097
Przedszkole Miejskie nr 1 598
Informacje podstawowe 10040
Kierownictwo 4937
Przedmiot działalności 5039
Przedszkole Miejskie nr 2 630
Informacje podstawowe 13147
Kierownictwo 4512
Przedmiot działalności 4578
Przedszkole Miejskie nr 3 668
Informacje podstawowe 10016
Kierownictwo 4852
Przedmiot działalności 5173
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6366
Informacje podstawowe 5112
Kierownictwo 5299
Szkoła Podstawowa nr 2 1428
Informacje podstawowe 11671
Kierownictwo 5063
Przedmiot działalności 4920
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10081
Kierownictwo 4839
Przedmiot działalności 4920
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7074
Informacje podstawowe 3985
Kierownictwo 4727
Przedmiot działalności 5136
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 3627
Gminne osoby prawne 18151
Gubiński Dom Kultury 1030
Informacje podstawowe 10801
Kierownictwo 5405
Przedmiot działalności 5656
Biblioteka Miejska 1993
Informacje podstawowe 10236
Kierownictwo 5249
Przedmiot działalności 5495
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11303
Gubiński Dom Kultury 4166
Miejska Biblioteka Publiczna 4308
Inne jednostki organizacyjne gminy 21320
Miejski Ośrodek Sportu 2503
Informacje podstawowe 11106
Kierownictwo 5308
Przedmiot działalności 5120
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7237
Informacje podstawowe 15538
Kierownictwo 6270
Przedmiot działalności 5768
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6315
Informacje podstawowe 3683
Kierownictwo 3787
Przedmiot działalności 3193
Spółki z udziałem gminy 15917
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1831
Informacje podstawowe 12698
Organy spółki 7518
Przedmiot działalności 5305
Struktura własnościowa 4964
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 540
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5680
Informacje podstawowe 5733
Organy społki 6247
Przedmiot działalności 4958
Struktura własnościowa 4937
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 483
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 324
Informacje podstawowe 545
Organy spółki 607
Przedmiot działalności 507
Struktura własnościowa 551
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 298
Informacje podstawowe 581
Organy spółki 564
Przedmiot działalności 640
Struktura wlasnościowa 540
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 323
Informacje podstawowe 494
Organy spółki 494
Przedmiot działalności 500
Struktura włsanościowa 456
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 594
Informacje podstawowe 617
Organy spółki 567
Przedmiot działalności 625
Struktura wlasnościowa 648
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 419
Konsultacje społeczne 2030
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 16159
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5025
Pożytek publiczny 7162
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6139
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 6779
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 29604
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 28207
wzory dokumentów 7648
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 15614
Ochrona środowiska 15281
Usuwanie azbestu 1721
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3447
Ogłoszenia 9095
Komunikaty 11168
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 24548
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4366
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5214
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6015
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 19975
postanowienia 12757
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 9213
analizy porealizacyjne 2306
Program ochrony środowiska 8918
Ochrona przyrody 3883
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3885
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2172
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5829
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1532
Gospodarka odpadami komunalnymi 9925
Rejestr działalności regulowanej 15214
Zamówienia publiczne 305068
Aktualne ogłoszenia 352170
W toku 298636
Archiwum 296528
Wyniki innych postępowań 204710
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1173
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 98215
Ogłoszenia o naborze 136371
Postępowania w toku 73704
Wyniki naboru 109963
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 113835
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 127186
Oferty inwestycyjne 11715
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 1234
Akty prawne (do 2013r.) 31002
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7216
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8562
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4946
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5978
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6504
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3710
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4587
styczeń 2006r. 4822
luty 2006 4590
marzec 2006 4504
kwiecień 2006 4351
maj 2006 4443
czerwiec 2006 4273
lipiec 2006 4240
sierpień 2006 4285
wrzesień 2006 4269
październik 2006 4293
listopad 2006 4865
grudzień 2006 3962
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4300
styczeń 2007 4224
luty 2007 4161
marzec 2007 4592
kwiecień 2007 4470
maj 2007 4035
czerwiec 2007 4217
lipiec 2007 3999
sierpień 2007 4388
wrzesień 2007 3997
październik 2007 3917
listopad 2007 3791
grudzień 2007 4117
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3727
styczeń 2008 4049
luty 2008 3949
marzec 2008 3970
kwiecień 2008 3910
maj 2008 3844
czerwiec 2008 3885
lipiec 2008 4069
sierpień 2008 4046
wrzesień 2008 3867
październik 2008 3910
listopad 2008 3808
grudzień 2008 3799
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3550
styczeń 2009 4026
luty 2009 3732
marzec 2009 4538
kwiecień 2009 3662
maj 2009 4209
czerwiec 2009 4079
lipiec 2009 3162
sierpień 2009 3649
wrzesień 2009 3988
październik 2009 3926
listopad 2009 3859
grudzień 2009 3850
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2624
styczeń 2010 3812
luty 2010 4204
marzec 2010 3901
kwiecień 2010 3515
maj 2010 4176
czerwiec 2010 4002
lipiec 2010 3739
sierpień 2010 4126
wrzesień 2010 3451
październik 2010 3525
listopad 2010 3370
grudzień 2010 6886
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2757
styczeń 2011 5112
luty 2011 4687
marzec 2011 4628
kwiecień 2011 3766
maj 2011 4417
czerwiec 2011 3874
lipiec 2011 3325
sierpień 2011 3448
wrzesień 2011 3660
październik 2011 3740
listopad 2011 4280
grudzień 2011 3345
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2784
styczeń 2012 3552
luty 2012 3070
marzec 2012 3353
kwiecień 2012 2984
maj 2012 2938
czerwiec 2012 3100
lipiec 2012 2967
sierpień 2012 3246
wrzesień 2012 4832
październik 2012 7821
listopad 2012 5349
grudzień 2012 6338
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2355
styczeń 2013 7082
luty 2013 5894
marzec 2013 3312
kwiecień 2013 3434
maj 2013 3237
czerwiec 2013 6369
lipiec 2013 3332
sierpień 2013 4265
wrzesień 2013 4353
październik 2013 4047
listopad 2013 3852
grudzień 2013 4006
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5209
styczeń 2006 4920
luty 2006 4669
marzec 2006 4769
kwiecień 2006 4679
maj 2006 4431
czerwiec 2006 4521
wrzesień 2006 6384
październik 2006 4387
listopad 2006 4336
grudzień 2006 4862
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4525
styczeń 2007 4161
luty 2007 4258
marzec 2007 4325
kwiecień 2007 3973
maj 2007 4307
czerwiec 2007 4127
sierpień 2007 3930
wrzesień 2007 4451
październik 2007 4253
listopad 2007 4176
grudzień 2007 4526
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4137
luty 2008 4425
marzec 2008 4229
kwiecień 2008 3961
maj 2008 4015
czerwiec 2008 3813
sierpień 2008 3841
październik 2008 4069
listopad 2008 6814
grudzień 2008 4474
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3905
styczeń 2009 3878
luty 2009 4207
marzec 2009 4151
kwiecień 2009 3832
maj 2009 3942
czerwiec 2009 3833
sierpień 2009 5224
wrzesień 2009 2858
październik 2009 3811
listopad 2009 3613
grudzień 2009 3774
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3482
styczeń 2010 3606
luty 2010 3679
kwiecień 2010 4747
maj 2010 3577
24 czerwca 2010 3754
28 czerwca 2010 3310
sierpień 2010 3158
10 września 2010 4275
24 września 2010r. 5061
15 października 2010 3579
10 listopada 2010 4327
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4818
rok 2010 2498
30 listopada 2010 r. 3352
6 grudnia 2010 r. 3958
21 grudnia 2010 3462
28 grudnia 2010 4631
rok 2011 4411
13 stycznia 2011r. 3489
24 lutego 2011r. 3749
24 marca 2011 r. 3729
5 kwietnia 2011 r. 5430
12 maja 2011r. 17398
30 czerwca 2011r. 14811
11 sierpnia 2011r. 5019
31 sierpnia 2011r. 2909
23 września 2011r. 2885
7 października 2011r. 2893
27 października 2011r. 3328
30 listopada 2011r. 3142
8 grudnia 2011r. 2880
20 grudnia 2011r. 3452
29 grudnia 2011r. 3277
rok 2012 2529
26 stycznia 2012 2906
29 lutego 2012r. 2678
28 marca 2012r. 3649
10 maja 2012 r. 3279
28 czerwca 2012 r. 3691
26 lipca 2012 r. 2611
28 września 2012 r. 3456
19 października 2012 r. 3000
15 listopada 6218
23 listopada 3315
29 listopada 6650
28 grudnia 7718
rok 2013 3745
12 lutego 2935
28 marca 4055
25 kwietnia 2467
29 maja 2370
27 czerwca 2434
13 sierpnia 2845
26 września 4420
31 października 4097
27 listopada 2918
12 grudnia 3196
30 grudnia 4538
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 366025
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1775
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 261611
Dzienniki Ustaw 2046
Monitory Polskie 2049
Dzienniki Urzędowe 1912
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2110
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12359
rok 2006 5408
rok 2007 6594
rok 2008 5800
rok 2009 5215
rok 2010 5691
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1403
rok 2010 6739
rok 2011 9840
rok 2012 12155
rok 2013 6515
rok 2014 8982
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3691
rok 2014 1609
rok 2015 5347
rok 2016 2066
rok 2017 1644
rok 2018 116
Architektura 15176
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 8824
Planowanie przestrzenne - plany 22676
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 19817
Studium uwarunkowań 21763
Rewitalizacja 4953
Ogłoszenia o przetargach 149703
Rozstrzygnięte 40692
Unieważnione 33535
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4161
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2042
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1216
Wojewoda Lubuski 1736
Regionala Izba Obrachunkowa 1732
rok 2016 319
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 320
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 364
rok 2017 421
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 347
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 451
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 327
Lubuski Urząd Wojewódzki 282
Co i jak w urzędzie 245072
Wydziały 87665
Sprawy 126567
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3615
Informacja dla osób niesłyszących 8189
Petycje 3224
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2214
Sposób realizacji petycji 1354
Zgromadzenia publiczne 4283
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 367
Udostępnianie informacji publicznej 2187
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1879
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24149
Radni 1243
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8810
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5281
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4710
Oświadczenia za rok 2007 5369
Oświadczenia za rok 2006 4739
Oświadczenia za rok 2008 4772
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4812
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4700
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4503
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4276
Oświadczenia za rok 2005 23476
Oświadczenia za rok 2002 26545
Oświadczenia za rok 2004 23769
Oświadczenia za rok 2003 24195
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5129
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2500
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8670
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4579
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6388
Oświadczenia za rok 2009 5565
dodatkowe oświadczenia 3159
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4744
Oświadczenia za rok 2005 26231
Oświadczenia majątkowe za 2006 5217
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5254
Oświadczenia za 2004r. 26392
Oświadczenia za rok 2003r. 26234
Oświdczenia za rok 2002 25069
Pracownicy Urzędu Miejskiego 311
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8017
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5833
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4030
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6736
Oświadczenia za 2009 rok 5444
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1478
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3675
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3430
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4785
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4351
Oświadczenia za rok 2007 5481
Oświadczenia za rok 2006 24246
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4952
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4112
Oświadczenia za rok 2005 19497
Oświadczenia za rok 2004 20390
Oświadczenia za rok 2003 18195
Oświadczenia za 2002r. 20703
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 126365
Sprawozdania z wykonania budżetu 6110
Sprawozdanie za 2005r. 3272
Sprawozdanie za 2006r. 3145
Sprawozdanie za 2007r. 3322
Sprawozdanie za 2008r. 3251
Sprawozdanie za 2009r. 3267
Sprawozdanie za 2010r. 3934
Sprawozdanie za 2011r. 1966
sprawozdania kwartalne 2620
sprawozdania półroczne 2487
sprawozdanie roczne 4873
Sprawozdanie za 2012r. 2283
sprawozdania kwartalne 7647
sprawozdania półroczne 2714
sprawozdanie roczne 2665
Sprawozdania za 2013r. 2033
Sprawozdania kwartalne 5258
Sprawozdania półroczne 2461
Sprawozdania roczne 2215
Sprawozdania za 2014r. 1161
Sprawozdania kwartalne 3569
Sprawozdania półroczne 1930
Sprawozdania roczne 1718
Sprawozdanie za 2015r. 904
Sprawozdania kwartalne 2813
Sprawozdania półroczne 827
Sprawozdania roczne 1163
Sprawozdania za 2016 r. 661
Sprawozdania kwartalne 2290
Sprawozdania półroczne 687
Sprawozdania roczne 1095
Sprawozdania za 2017 r. 389
Sprawozdania kwartalne 1005
Sprawozdania półroczne 703
Sprawozdania roczne 289
Elektroniczna skrzynka podawcza 13461
Majątek miasta 14484
Budżet 6390
Budżet na 2006r. 6630
Budżet na 2007r. 4395
Budżet na 2008r. 4236
Budżet na 2009r. 4335
Budżet na 2010r. 4184
Budżet na 2011r. 4133
Budżet na 2012r. 3205
Budżet na 2013r. 2862
Budżet na 2014r. 2063
Budżet na 2015 r. 29
Budżet na 2016 r. 30
Budżet na 2017 r. 33
Budżet na 2018 r. 57
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3983
rok 2009 4039
rok 2010 3404
rok 2011 5438
rok 2012 2390
rok 2013 5616
rok 2014 4924
rok 2015 3753
rok 2016 2283
rok 2017 1040
rok 2018 51
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 23674
Informacje o wykonaniu budżetu 3285
rok 2007 3871
rok 2008 8062
rok 2009 2473
Informacja o stanie mienia komunalnego 3662
na dzień 31 grudnia 2012r. 2537
na dzień 31 grudnia 2011r. 2825
na dzień 31 grudnia 2010r. 3636
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3265
na dzień 30 września 2008r. 3876
na dzień 30 września 2007r. 3918
na dzień 30 września 2006r. 3707
na dzień 30 września 2005r. 3859
na dzień 31 grudnia 2013r. 1576
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1481
na dzień 31 grudnia 2015 r. 932
na dzień 31 grudnia 2016 r. 31
na dzień 31 grudnia 2017 r. 69
Informacje o biuletynie 13610
Redakcja serwisu 5309

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13092
Instrukcja 11839
O biuletynie 10815
Zespół redakcyjny 12500
Statystyki 7473
Rejestr zmian 878304
Mapa biuletynu 6128
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu