ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 2491
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 1536
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 11868
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 57131
Wydział Komunalny i Inwestycji 11685
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 10423
Wydział Europejski 7322
Urząd Stanu Cywilnego 24490
Pełnomocnik ds. Uzależnień 9390
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7383
Straż Miejska 9828
Gubińska Rada Seniorów 4608
Rada Miejska 4236
Młodzieżowa Rada Miasta 2596
kadencja 2015/2016 195
kadencja 2016/2017 281
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1690
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 4106
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 1035
Wybory ławników kadencji 2016-2019 3359
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 20
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych 46
Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli 42
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 18762
Przedszkole Miejskie nr 1 370
Informacje podstawowe 8967
Kierownictwo 4363
Przedmiot działalności 4422
Przedszkole Miejskie nr 2 509
Informacje podstawowe 11867
Kierownictwo 4074
Przedmiot działalności 4180
Przedszkole Miejskie nr 3 532
Informacje podstawowe 8941
Kierownictwo 4370
Przedmiot działalności 4670
Szkoła Podstawowa nr 2 1299
Informacje podstawowe 10425
Kierownictwo 4615
Przedmiot działalności 4464
Szkoła Podstawowa nr 3 230
Informacje podstawowe 9106
Kierownictwo 4415
Przedmiot działalności 4463
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6406
Informacje podstawowe 3664
Kierownictwo 4216
Przedmiot działalności 4585
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 5774
Informacje podstawowe 4593
Kierownictwo 4769
Przedmiot działalności 4613
Gminne osoby prawne 16953
Gubiński Dom Kultury 974
Informacje podstawowe 9937
Kierownictwo 4868
Przedmiot działalności 5185
Biblioteka Miejska 1622
Informacje podstawowe 9216
Kierownictwo 4690
Przedmiot działalności 4953
Inne jednostki organizacyjne gminy 19983
Miejski Ośrodek Sportu 2055
Informacje podstawowe 9991
Kierownictwo 4770
Przedmiot działalności 4660
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6400
Informacje podstawowe 14592
Kierownictwo 5766
Przedmiot działalności 5323
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5737
Informacje podstawowe 3360
Kierownictwo 3475
Przedmiot działalności 2851
Spółki z udziałem gminy 14876
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1640
Informacje podstawowe 11490
Organy spółki 6221
Przedmiot działalności 4692
Struktura własnościowa 4411
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5236
Informacje podstawowe 5176
Organy społki 5414
Przedmiot działalności 4499
Struktura własnościowa 4493
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 24
Informacje podstawowe 62
Organy spółki 58
Przedmiot działalności 52
Struktura własnościowa 46
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 20
Informacje podstawowe 48
Organy spółki 43
Przedmiot działalności 53
Struktura wlasnościowa 59
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 18
Informacje podstawowe 18
Organy spółki 16
Przedmiot działalności 10
Struktura włsanościowa 18
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 27
Informacje podstawowe 21
Organy spółki 29
Przedmiot działalności 33
Struktura wlasnościowa 45
Gospodarka odpadami komunalnymi 7765
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 11705
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 3804
Pożytek publiczny 7145
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5033
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5009
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 22794
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 20140
wzory dokumentów 6153
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 8649
Ochrona środowiska 13975
Usuwanie azbestu 621
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2059
Ogłoszenia 7910
Komunikaty 8462
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 15760
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3579
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4424
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5119
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 13827
postanowienia 9216
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 6616
analizy porealizacyjne 2018
Program ochrony środowiska 7379
Ochrona przyrody 3449
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3332
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 1900
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4954
Rejestr działalności regulowanej 12312
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 9408
Gubiński Dom Kultury 3334
Miejska Biblioteka Publiczna 3437
Zamówienia publiczne 235403
Aktualne ogłoszenia 258682
W toku 219682
Archiwum 236182
Wyniki innych postępowań 136515
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 256
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 87023
Ogłoszenia o naborze 120026
Postępowania w toku 65199
Wyniki naboru 77984
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 78816
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 103626
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 1813
Kontrole zewnętrzne 85
rok 2015 2487
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1171
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 628
Wojewoda Lubuski 789
Regionala Izba Obrachunkowa 857
Oferty inwestycyjne 9835
Akty prawne (do 2013r.) 28208
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6555
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7530
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4253
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5368
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 5765
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3244
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4138
styczeń 2006r. 4335
luty 2006 4120
marzec 2006 3975
kwiecień 2006 3828
maj 2006 3971
czerwiec 2006 3685
lipiec 2006 3664
sierpień 2006 3765
wrzesień 2006 3733
październik 2006 3811
listopad 2006 4417
grudzień 2006 3418
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 3924
styczeń 2007 3690
luty 2007 3658
marzec 2007 3879
kwiecień 2007 3970
maj 2007 3621
czerwiec 2007 3694
lipiec 2007 3528
sierpień 2007 3899
wrzesień 2007 3455
październik 2007 3425
listopad 2007 3324
grudzień 2007 3570
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3355
styczeń 2008 3545
luty 2008 3485
marzec 2008 3531
kwiecień 2008 3412
maj 2008 3370
czerwiec 2008 3343
lipiec 2008 3540
sierpień 2008 3543
wrzesień 2008 3317
październik 2008 3444
listopad 2008 3308
grudzień 2008 3342
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3134
styczeń 2009 3511
luty 2009 3173
marzec 2009 3889
kwiecień 2009 3232
maj 2009 3840
czerwiec 2009 3488
lipiec 2009 2683
sierpień 2009 3163
wrzesień 2009 3449
październik 2009 3454
listopad 2009 3376
grudzień 2009 3403
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2270
styczeń 2010 3454
luty 2010 3616
marzec 2010 3316
kwiecień 2010 3028
maj 2010 3635
czerwiec 2010 3596
lipiec 2010 3238
sierpień 2010 3567
wrzesień 2010 2985
październik 2010 2995
listopad 2010 2806
grudzień 2010 6017
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2381
styczeń 2011 4513
luty 2011 4033
marzec 2011 4050
kwiecień 2011 3265
maj 2011 3786
czerwiec 2011 3378
lipiec 2011 2855
sierpień 2011 2973
wrzesień 2011 3171
październik 2011 3171
listopad 2011 3773
grudzień 2011 2800
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2385
styczeń 2012 2992
luty 2012 2644
marzec 2012 2892
kwiecień 2012 2569
maj 2012 2511
czerwiec 2012 2579
lipiec 2012 2472
sierpień 2012 2709
wrzesień 2012 3916
październik 2012 6231
listopad 2012 4547
grudzień 2012 5113
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2050
styczeń 2013 5884
luty 2013 4664
marzec 2013 2519
kwiecień 2013 2469
maj 2013 2668
czerwiec 2013 4633
lipiec 2013 2512
sierpień 2013 3027
wrzesień 2013 3358
październik 2013 3054
listopad 2013 2718
grudzień 2013 3005
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 4811
styczeń 2006 4442
luty 2006 4190
marzec 2006 4164
kwiecień 2006 4052
maj 2006 3904
czerwiec 2006 3920
wrzesień 2006 5665
październik 2006 3888
listopad 2006 3868
grudzień 2006 4312
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4156
styczeń 2007 3668
luty 2007 3819
marzec 2007 3806
kwiecień 2007 3500
maj 2007 3794
czerwiec 2007 3572
sierpień 2007 3489
wrzesień 2007 3926
październik 2007 3751
listopad 2007 3680
grudzień 2007 4006
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3816
luty 2008 3916
marzec 2008 3738
kwiecień 2008 3482
maj 2008 3560
czerwiec 2008 3339
sierpień 2008 3373
październik 2008 3554
listopad 2008 5938
grudzień 2008 3973
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3530
styczeń 2009 3413
luty 2009 3612
marzec 2009 3594
kwiecień 2009 3406
maj 2009 3433
czerwiec 2009 3340
sierpień 2009 4472
wrzesień 2009 2549
październik 2009 3350
listopad 2009 3131
grudzień 2009 3271
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3088
styczeń 2010 3103
luty 2010 3161
kwiecień 2010 4045
maj 2010 3038
24 czerwca 2010 3236
28 czerwca 2010 2854
sierpień 2010 2684
10 września 2010 3776
24 września 2010r. 4281
15 października 2010 3048
10 listopada 2010 3711
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4306
rok 2010 2216
30 listopada 2010 r. 2900
6 grudnia 2010 r. 3439
21 grudnia 2010 3000
28 grudnia 2010 3985
rok 2011 3767
13 stycznia 2011r. 2975
24 lutego 2011r. 3340
24 marca 2011 r. 3211
5 kwietnia 2011 r. 4611
12 maja 2011r. 14425
30 czerwca 2011r. 12303
11 sierpnia 2011r. 4159
31 sierpnia 2011r. 2505
23 września 2011r. 2399
7 października 2011r. 2468
27 października 2011r. 2801
30 listopada 2011r. 2667
8 grudnia 2011r. 2413
20 grudnia 2011r. 2967
29 grudnia 2011r. 2726
rok 2012 2181
26 stycznia 2012 2401
29 lutego 2012r. 2273
28 marca 2012r. 3025
10 maja 2012 r. 2665
28 czerwca 2012 r. 3151
26 lipca 2012 r. 2345
28 września 2012 r. 2870
19 października 2012 r. 2494
15 listopada 5072
23 listopada 2828
29 listopada 5408
28 grudnia 6376
rok 2013 3308
12 lutego 2467
28 marca 3214
25 kwietnia 2076
29 maja 2003
27 czerwca 2053
13 sierpnia 2461
26 września 3742
31 października 3087
27 listopada 2249
12 grudnia 2522
30 grudnia 3274
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 157173
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1210
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 73277
Dzienniki Ustaw 1409
Monitory Polskie 1368
Dzienniki Urzędowe 1261
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1406
Architektura 13940
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7002
Planowanie przestrzenne - plany 17185
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 14051
Studium uwarunkowań 19682
Rewitalizacja 4460
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 2537
rok 2014 1263
rok 2015 3179
rok 2016 1026
rok 2017 62
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11447
rok 2006 4789
rok 2007 5906
rok 2008 5212
rok 2009 4647
rok 2010 4982
Ogłoszenia o przetargach 86650
Rozstrzygnięte 16470
Unieważnione 19321
Co i jak w urzędzie 188544
Wydziały 59921
Sprawy 96043
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 2895
Informacja dla osób niesłyszących 6763
Petycje 1683
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 781
Sposób realizacji petycji 382
Zgromadzenia publiczne 2249
Udostępnianie informacji publicznej 648
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1394
rok 2010 6162
rok 2011 8963
rok 2012 11339
rok 2013 5275
rok 2014 6449
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23237
Radni 1239
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7461
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4748
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4174
Oświadczenia za rok 2007 4882
Oświadczenia za rok 2006 4272
Oświadczenia za rok 2008 4296
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4270
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4112
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 3942
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3741
Oświadczenia za rok 2005 20049
Oświadczenia za rok 2002 23167
Oświadczenia za rok 2004 20344
Oświadczenia za rok 2003 20597
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4606
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2473
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7097
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4067
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 5984
Oświadczenia za rok 2009 5054
dodatkowe oświadczenia 2653
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4279
Oświadczenia za rok 2005 22737
Oświadczenia majątkowe za 2006 4722
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4804
Oświadczenia za 2004r. 22503
Oświadczenia za rok 2003r. 22314
Oświdczenia za rok 2002 21862
Pracownicy Urzędu Miejskiego 299
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6733
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5401
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3493
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6084
Oświadczenia za 2009 rok 4915
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1256
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3181
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 2960
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4377
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 3920
Oświadczenia za rok 2007 5102
Oświadczenia za rok 2006 21003
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4483
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3676
Oświadczenia za rok 2005 16956
Oświadczenia za rok 2004 17605
Oświadczenia za rok 2003 15734
Oświadczenia za 2002r. 19411
Sprawozdania z wykonania budżetu 5079
Sprawozdanie za 2005r. 2729
Sprawozdanie za 2006r. 2614
Sprawozdanie za 2007r. 2713
Sprawozdanie za 2008r. 2691
Sprawozdanie za 2009r. 2774
Sprawozdanie za 2010r. 3195
Sprawozdanie za 2011r. 1637
sprawozdania kwartalne 2156
sprawozdania półroczne 2061
sprawozdanie roczne 3908
Sprawozdanie za 2012r. 1964
sprawozdania kwartalne 5856
sprawozdania półroczne 2264
sprawozdanie roczne 2131
Sprawozdania za 2013r. 1707
Sprawozdania kwartalne 4149
Sprawozdania półroczne 1997
Sprawozdania roczne 1726
Sprawozdania za 2014r. 952
Sprawozdania kwartalne 2648
Sprawozdania półroczne 1457
Sprawozdania roczne 1271
Sprawozdanie za 2015r. 661
Sprawozdania kwartalne 2159
Sprawozdania półroczne 447
Sprawozdania roczne 641
Sprawozdania za 2016 r. 341
Sprawozdania kwartalne 985
Sprawozdania półroczne 260
Sprawozdania roczne 248
Sprawozdania za 2017 r. 4
Sprawozdania kwartalne 11
Sprawozdania półroczne 0
Sprawozdania roczne 0
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 72390
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 583
Informacje o biuletynie 12805
Redakcja serwisu 4729
Majątek miasta 13494
Budżet 5807
Budżet na 2006r. 5853
Budżet na 2007r. 3971
Budżet na 2008r. 3769
Budżet na 2009r. 3852
Budżet na 2010r. 3689
Budżet na 2011r. 3641
Budżet na 2012r. 2718
Budżet na 2013r. 2351
Budżet na 2014r. 1589
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3508
rok 2009 3586
rok 2010 2987
rok 2011 4627
rok 2012 1984
rok 2013 4363
rok 2014 3542
rok 2015 2247
rok 2016 822
rok 2017 10
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 19523
Informacja o stanie mienia komunalnego 3316
na dzień 31 grudnia 2012r. 2128
na dzień 31 grudnia 2011r. 2464
na dzień 31 grudnia 2010r. 3156
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 2860
na dzień 30 września 2008r. 3421
na dzień 30 września 2007r. 3500
na dzień 30 września 2006r. 3277
na dzień 30 września 2005r. 3424
na dzień 31 grudnia 2013r. 1191
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1022
na dzień 31 grudnia 2015 r. 477
Informacje o wykonaniu budżetu 2949
rok 2007 3432
rok 2008 7104
rok 2009 2234
Elektroniczna skrzynka podawcza 12203

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10686
Instrukcja 10983
O biuletynie 9998
Zespół redakcyjny 11486
Statystyki 6394
Rejestr zmian 657574
Mapa biuletynu 5279
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu