ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 747
Statut Gminy 5293
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 4203
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13776
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 64687
Wydział Komunalny i Inwestycji 14079
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 12919
Wydział Europejski 8711
Urząd Stanu Cywilnego 28179
Pełnomocnik ds. Uzależnień 11539
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8592
Straż Miejska 12782
Gubińska Rada Seniorów 6910
Rada Miejska 7611
Młodzieżowa Rada Miasta 4542
kadencja 2015/2016 1044
kadencja 2016/2017 1307
WYBORY 8333
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 26153
Kalendarz wyborczy 106
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 146
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 48
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 144
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 56
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 8692
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20402
Przedszkole Miejskie nr 1 850
Informacje podstawowe 10335
Kierownictwo 5079
Przedmiot działalności 5186
Przedszkole Miejskie nr 2 831
Informacje podstawowe 13508
Kierownictwo 4665
Przedmiot działalności 4731
Przedszkole Miejskie nr 3 792
Informacje podstawowe 10300
Kierownictwo 5004
Przedmiot działalności 5372
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6576
Informacje podstawowe 5249
Kierownictwo 5430
Szkoła Podstawowa nr 2 1530
Informacje podstawowe 11945
Kierownictwo 5185
Przedmiot działalności 5080
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10361
Kierownictwo 4974
Przedmiot działalności 5026
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7254
Informacje podstawowe 4049
Kierownictwo 4838
Przedmiot działalności 5300
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4020
Gminne osoby prawne 18411
Gubiński Dom Kultury 1046
Informacje podstawowe 10999
Kierownictwo 5540
Przedmiot działalności 5868
Biblioteka Miejska 2149
Informacje podstawowe 10463
Kierownictwo 5373
Przedmiot działalności 5643
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11679
Gubiński Dom Kultury 4331
Miejska Biblioteka Publiczna 4509
Inne jednostki organizacyjne gminy 21621
Miejski Ośrodek Sportu 2843
Informacje podstawowe 11378
Kierownictwo 5447
Przedmiot działalności 5256
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7760
Informacje podstawowe 15820
Kierownictwo 6430
Przedmiot działalności 5904
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6602
Informacje podstawowe 3757
Kierownictwo 3873
Przedmiot działalności 3258
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 145
Spółki z udziałem gminy 16157
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1974
Informacje podstawowe 12958
Organy spółki 7754
Przedmiot działalności 5440
Struktura własnościowa 5083
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 657
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5786
Informacje podstawowe 5878
Organy społki 6408
Przedmiot działalności 5065
Struktura własnościowa 5055
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 609
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 386
Informacje podstawowe 670
Organy spółki 720
Przedmiot działalności 621
Struktura własnościowa 669
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 371
Informacje podstawowe 699
Organy spółki 674
Przedmiot działalności 744
Struktura wlasnościowa 691
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 393
Informacje podstawowe 607
Organy spółki 612
Przedmiot działalności 645
Struktura włsanościowa 558
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 734
Informacje podstawowe 743
Organy spółki 697
Przedmiot działalności 740
Struktura wlasnościowa 757
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 549
Konsultacje społeczne 2030
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 16975
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5283
Pożytek publiczny 7166
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6358
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 7257
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 31042
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 29961
wzory dokumentów 8010
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 17601
Ochrona środowiska 15613
Usuwanie azbestu 1995
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3843
Ogłoszenia 9322
Komunikaty 12414
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 27102
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4570
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5479
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6218
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 21380
postanowienia 13443
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 9834
analizy porealizacyjne 2360
Program ochrony środowiska 9239
Ochrona przyrody 3980
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4009
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2221
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5995
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 2228
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 359
Gospodarka odpadami komunalnymi 10539
Rejestr działalności regulowanej 15962
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 260
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 103629
Ogłoszenia o naborze 143320
Postępowania w toku 78190
Wyniki naboru 119272
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 122522
Oferty inwestycyjne 12227
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 135179
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 1659
Zamówienia publiczne 318374
Aktualne ogłoszenia 375559
W toku 315353
Archiwum 313605
Wyniki innych postępowań 221344
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1435
Akty prawne (do 2013r.) 31755
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7374
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8763
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5114
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6125
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6745
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3823
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4659
styczeń 2006r. 4900
luty 2006 4693
marzec 2006 4648
kwiecień 2006 4456
maj 2006 4542
czerwiec 2006 4383
lipiec 2006 4345
sierpień 2006 4384
wrzesień 2006 4361
październik 2006 4380
listopad 2006 4937
grudzień 2006 4048
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4365
styczeń 2007 4324
luty 2007 4246
marzec 2007 4700
kwiecień 2007 4559
maj 2007 4112
czerwiec 2007 4301
lipiec 2007 4090
sierpień 2007 4468
wrzesień 2007 4081
październik 2007 4010
listopad 2007 3880
grudzień 2007 4207
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3805
styczeń 2008 4145
luty 2008 4095
marzec 2008 4061
kwiecień 2008 4008
maj 2008 3938
czerwiec 2008 3980
lipiec 2008 4173
sierpień 2008 4127
wrzesień 2008 3951
październik 2008 3999
listopad 2008 3895
grudzień 2008 3912
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3631
styczeń 2009 4121
luty 2009 3838
marzec 2009 4648
kwiecień 2009 3764
maj 2009 4317
czerwiec 2009 4189
lipiec 2009 3290
sierpień 2009 3743
wrzesień 2009 4092
październik 2009 4021
listopad 2009 3955
grudzień 2009 3939
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2693
styczeń 2010 3915
luty 2010 4305
marzec 2010 4013
kwiecień 2010 3609
maj 2010 4298
czerwiec 2010 4088
lipiec 2010 3850
sierpień 2010 4222
wrzesień 2010 3536
październik 2010 3608
listopad 2010 3453
grudzień 2010 7049
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2818
styczeń 2011 5229
luty 2011 4809
marzec 2011 4732
kwiecień 2011 3854
maj 2011 4529
czerwiec 2011 3986
lipiec 2011 3408
sierpień 2011 3540
wrzesień 2011 3751
październik 2011 3858
listopad 2011 4371
grudzień 2011 3426
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2850
styczeń 2012 3645
luty 2012 3160
marzec 2012 3487
kwiecień 2012 3082
maj 2012 3058
czerwiec 2012 3201
lipiec 2012 3050
sierpień 2012 3360
wrzesień 2012 5007
październik 2012 8126
listopad 2012 5564
grudzień 2012 6577
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2396
styczeń 2013 7341
luty 2013 6095
marzec 2013 3493
kwiecień 2013 3739
maj 2013 3400
czerwiec 2013 6679
lipiec 2013 3466
sierpień 2013 4449
wrzesień 2013 4600
październik 2013 4245
listopad 2013 4036
grudzień 2013 4219
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5287
styczeń 2006 5022
luty 2006 4771
marzec 2006 4888
kwiecień 2006 4811
maj 2006 4566
czerwiec 2006 4620
wrzesień 2006 6521
październik 2006 4482
listopad 2006 4439
grudzień 2006 5019
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4596
styczeń 2007 4245
luty 2007 4344
marzec 2007 4423
kwiecień 2007 4073
maj 2007 4410
czerwiec 2007 4220
sierpień 2007 4011
wrzesień 2007 4554
październik 2007 4375
listopad 2007 4269
grudzień 2007 4617
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4210
luty 2008 4544
marzec 2008 4348
kwiecień 2008 4066
maj 2008 4115
czerwiec 2008 3917
sierpień 2008 3940
październik 2008 4181
listopad 2008 7004
grudzień 2008 4557
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3966
styczeń 2009 3966
luty 2009 4311
marzec 2009 4263
kwiecień 2009 3934
maj 2009 4039
czerwiec 2009 3924
sierpień 2009 5386
wrzesień 2009 2915
październik 2009 3914
listopad 2009 3715
grudzień 2009 3848
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3551
styczeń 2010 3686
luty 2010 3805
kwiecień 2010 4889
maj 2010 3680
24 czerwca 2010 3843
28 czerwca 2010 3407
sierpień 2010 3259
10 września 2010 4376
24 września 2010r. 5205
15 października 2010 3685
10 listopada 2010 4417
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4925
rok 2010 2554
30 listopada 2010 r. 3441
6 grudnia 2010 r. 4077
21 grudnia 2010 3564
28 grudnia 2010 4768
rok 2011 4620
13 stycznia 2011r. 3592
24 lutego 2011r. 3839
24 marca 2011 r. 3819
5 kwietnia 2011 r. 5608
12 maja 2011r. 18075
30 czerwca 2011r. 15337
11 sierpnia 2011r. 5173
31 sierpnia 2011r. 3000
23 września 2011r. 2969
7 października 2011r. 2981
27 października 2011r. 3416
30 listopada 2011r. 3244
8 grudnia 2011r. 2960
20 grudnia 2011r. 3556
29 grudnia 2011r. 3386
rok 2012 2594
26 stycznia 2012 3015
29 lutego 2012r. 2775
28 marca 2012r. 3770
10 maja 2012 r. 3394
28 czerwca 2012 r. 3818
26 lipca 2012 r. 2679
28 września 2012 r. 3596
19 października 2012 r. 3104
15 listopada 6402
23 listopada 3447
29 listopada 7047
28 grudnia 7999
rok 2013 3860
12 lutego 3027
28 marca 4221
25 kwietnia 2563
29 maja 2462
27 czerwca 2527
13 sierpnia 2966
26 września 4595
31 października 4267
27 listopada 3036
12 grudnia 3363
30 grudnia 4801
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12520
rok 2006 5511
rok 2007 6731
rok 2008 5898
rok 2009 5339
rok 2010 5810
Sprawozdania z wykonania budżetu 6358
Sprawozdanie za 2005r. 3402
Sprawozdanie za 2006r. 3281
Sprawozdanie za 2007r. 3453
Sprawozdanie za 2008r. 3377
Sprawozdanie za 2009r. 3374
Sprawozdanie za 2010r. 4072
Sprawozdanie za 2011r. 2027
sprawozdania kwartalne 2730
sprawozdania półroczne 2579
sprawozdanie roczne 5075
Sprawozdanie za 2012r. 2339
sprawozdania kwartalne 7981
sprawozdania półroczne 2859
sprawozdanie roczne 2781
Sprawozdania za 2013r. 2099
Sprawozdania kwartalne 5528
Sprawozdania półroczne 2545
Sprawozdania roczne 2307
Sprawozdania za 2014r. 1212
Sprawozdania kwartalne 3789
Sprawozdania półroczne 2020
Sprawozdania roczne 1814
Sprawozdanie za 2015r. 950
Sprawozdania kwartalne 3010
Sprawozdania półroczne 928
Sprawozdania roczne 1275
Sprawozdania za 2016 r. 736
Sprawozdania kwartalne 2590
Sprawozdania półroczne 794
Sprawozdania roczne 1277
Sprawozdania za 2017 r. 469
Sprawozdania kwartalne 1333
Sprawozdania półroczne 842
Sprawozdania roczne 447
Sprawozdania za 2018 r. 21
Sprawozdania kwartalne 76
Sprawozdania półroczne 43
Sprawozdania roczne 13
Majątek miasta 14712
Budżet 6673
Budżet na 2006r. 6861
Budżet na 2007r. 4483
Budżet na 2008r. 4367
Budżet na 2009r. 4421
Budżet na 2010r. 4268
Budżet na 2011r. 4235
Budżet na 2012r. 3298
Budżet na 2013r. 2989
Budżet na 2014r. 2161
Budżet na 2015 r. 74
Budżet na 2016 r. 73
Budżet na 2017 r. 81
Budżet na 2018 r. 211
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4101
rok 2009 4145
rok 2010 3501
rok 2011 5558
rok 2012 2515
rok 2013 5916
rok 2014 5235
rok 2015 4055
rok 2016 2639
rok 2017 1806
rok 2018 318
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 25524
Informacje o wykonaniu budżetu 3374
rok 2007 3959
rok 2008 8263
rok 2009 2529
Informacja o stanie mienia komunalnego 3736
na dzień 31 grudnia 2012r. 2617
na dzień 31 grudnia 2011r. 2918
na dzień 31 grudnia 2010r. 3726
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3357
na dzień 30 września 2008r. 3984
na dzień 30 września 2007r. 4030
na dzień 30 września 2006r. 3792
na dzień 30 września 2005r. 3933
na dzień 31 grudnia 2013r. 1674
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1564
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1040
na dzień 31 grudnia 2016 r. 70
na dzień 31 grudnia 2017 r. 193
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1406
rok 2010 6854
rok 2011 10056
rok 2012 12383
rok 2013 6789
rok 2014 9610
Architektura 15420
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 9880
Planowanie przestrzenne - plany 24445
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 21187
Studium uwarunkowań 22460
Rewitalizacja 5072
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4517
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2228
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1349
Wojewoda Lubuski 1944
Regionala Izba Obrachunkowa 1908
rok 2016 453
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 470
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 538
rok 2017 577
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 482
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 748
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 454
Lubuski Urząd Wojewódzki 395
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3967
rok 2014 1704
rok 2015 5752
rok 2016 2281
rok 2017 1920
rok 2018 378
Co i jak w urzędzie 258548
Wydziały 94043
Sprawy 133614
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3742
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 425956
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1941
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 320026
Dzienniki Ustaw 2210
Monitory Polskie 2199
Dzienniki Urzędowe 2055
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2262
Petycje 3641
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2494
Sposób realizacji petycji 1671
Ogłoszenia o przetargach 164845
Rozstrzygnięte 45014
Unieważnione 37050
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24329
Radni 1268
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9085
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5398
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4798
Oświadczenia za rok 2007 5462
Oświadczenia za rok 2006 4820
Oświadczenia za rok 2008 4864
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4928
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4819
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4617
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4375
Oświadczenia za rok 2005 24175
Oświadczenia za rok 2002 27228
Oświadczenia za rok 2004 24346
Oświadczenia za rok 2003 24864
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5249
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2516
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8985
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4667
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6506
Oświadczenia za rok 2009 5669
dodatkowe oświadczenia 3258
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4856
Oświadczenia za rok 2005 26989
Oświadczenia majątkowe za 2006 5325
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5356
Oświadczenia za 2004r. 27138
Oświadczenia za rok 2003r. 27034
Oświdczenia za rok 2002 25751
Pracownicy Urzędu Miejskiego 322
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8309
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5939
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4164
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6878
Oświadczenia za 2009 rok 5540
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1528
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3802
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3519
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4876
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4441
Oświadczenia za rok 2007 5565
Oświadczenia za rok 2006 24989
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5056
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4269
Oświadczenia za rok 2005 20029
Oświadczenia za rok 2004 20902
Oświadczenia za rok 2003 18697
Oświadczenia za 2002r. 21136
Zgromadzenia publiczne 4684
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 543
Udostępnianie informacji publicznej 2511
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2188
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 142366
Informacja dla osób niesłyszących 8537
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 39
Elektroniczna skrzynka podawcza 13748
Informacje o biuletynie 13763
Redakcja serwisu 5447

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13556
Instrukcja 12025
O biuletynie 10998
Zespół redakcyjny 12764
Statystyki 7711
Rejestr zmian 938367
Mapa biuletynu 6354
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu