ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3034
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2005
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12212
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 58652
Wydział Komunalny i Inwestycji 12139
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 10885
Wydział Europejski 7594
Urząd Stanu Cywilnego 25340
Pełnomocnik ds. Uzależnień 9829
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7584
Straż Miejska 10529
Gubińska Rada Seniorów 5050
Rada Miejska 4852
Młodzieżowa Rada Miasta 2977
kadencja 2015/2016 345
kadencja 2016/2017 436
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19100
Przedszkole Miejskie nr 1 395
Informacje podstawowe 9225
Kierownictwo 4529
Przedmiot działalności 4587
Przedszkole Miejskie nr 2 537
Informacje podstawowe 12224
Kierownictwo 4179
Przedmiot działalności 4307
Przedszkole Miejskie nr 3 573
Informacje podstawowe 9224
Kierownictwo 4477
Przedmiot działalności 4822
Szkoła Podstawowa nr 2 1341
Informacje podstawowe 10696
Kierownictwo 4726
Przedmiot działalności 4584
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9384
Kierownictwo 4537
Przedmiot działalności 4577
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6598
Informacje podstawowe 3747
Kierownictwo 4339
Przedmiot działalności 4731
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 5920
Informacje podstawowe 4697
Kierownictwo 4905
Przedmiot działalności 4767
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2169
Gminne osoby prawne 17219
Gubiński Dom Kultury 994
Informacje podstawowe 10143
Kierownictwo 4985
Przedmiot działalności 5306
Biblioteka Miejska 1724
Informacje podstawowe 9448
Kierownictwo 4795
Przedmiot działalności 5086
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 9796
Gubiński Dom Kultury 3521
Miejska Biblioteka Publiczna 3591
Inne jednostki organizacyjne gminy 20315
Miejski Ośrodek Sportu 2171
Informacje podstawowe 10223
Kierownictwo 4891
Przedmiot działalności 4759
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6608
Informacje podstawowe 14827
Kierownictwo 5897
Przedmiot działalności 5435
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5875
Informacje podstawowe 3446
Kierownictwo 3558
Przedmiot działalności 2941
Spółki z udziałem gminy 15119
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1691
Informacje podstawowe 11806
Organy spółki 6574
Przedmiot działalności 4835
Struktura własnościowa 4539
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 72
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5354
Informacje podstawowe 5309
Organy społki 5666
Przedmiot działalności 4616
Struktura własnościowa 4612
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 96
Informacje podstawowe 158
Organy spółki 184
Przedmiot działalności 171
Struktura własnościowa 169
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 84
Informacje podstawowe 180
Organy spółki 172
Przedmiot działalności 192
Struktura wlasnościowa 183
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 84
Informacje podstawowe 106
Organy spółki 92
Przedmiot działalności 89
Struktura włsanościowa 96
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 209
Informacje podstawowe 169
Organy spółki 127
Przedmiot działalności 162
Struktura wlasnościowa 186
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 12682
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4242
Pożytek publiczny 7146
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5246
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5314
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 24300
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 21954
wzory dokumentów 6518
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 10175
Ochrona środowiska 14281
Usuwanie azbestu 821
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2317
Ogłoszenia 8151
Komunikaty 9108
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 17468
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3780
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4588
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5410
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 15050
postanowienia 10064
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 7290
analizy porealizacyjne 2083
Program ochrony środowiska 7754
Ochrona przyrody 3557
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3437
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 1965
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5148
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 124
Gospodarka odpadami komunalnymi 8168
Rejestr działalności regulowanej 12818
Zamówienia publiczne 245251
Aktualne ogłoszenia 274719
W toku 231927
Archiwum 243842
Wyniki innych postępowań 145621
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 443
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 88546
Ogłoszenia o naborze 122919
Postępowania w toku 66444
Wyniki naboru 81694
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 85351
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 108822
Kontrole zewnętrzne 89
rok 2015 2880
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1356
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 749
Wojewoda Lubuski 1012
Regionala Izba Obrachunkowa 1090
Oferty inwestycyjne 10320
Akty prawne (do 2013r.) 28930
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6729
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7759
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4411
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5482
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 5938
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3369
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4242
styczeń 2006r. 4449
luty 2006 4226
marzec 2006 4121
kwiecień 2006 3971
maj 2006 4084
czerwiec 2006 3831
lipiec 2006 3808
sierpień 2006 3874
wrzesień 2006 3879
październik 2006 3907
listopad 2006 4530
grudzień 2006 3561
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4002
styczeń 2007 3810
luty 2007 3795
marzec 2007 4082
kwiecień 2007 4109
maj 2007 3712
czerwiec 2007 3839
lipiec 2007 3637
sierpień 2007 4020
wrzesień 2007 3587
październik 2007 3549
listopad 2007 3456
grudzień 2007 3720
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3451
styczeń 2008 3694
luty 2008 3598
marzec 2008 3634
kwiecień 2008 3536
maj 2008 3515
czerwiec 2008 3492
lipiec 2008 3660
sierpień 2008 3681
wrzesień 2008 3485
październik 2008 3555
listopad 2008 3422
grudzień 2008 3444
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3223
styczeń 2009 3631
luty 2009 3299
marzec 2009 4030
kwiecień 2009 3317
maj 2009 3934
czerwiec 2009 3635
lipiec 2009 2806
sierpień 2009 3275
wrzesień 2009 3581
październik 2009 3550
listopad 2009 3505
grudzień 2009 3535
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2360
styczeń 2010 3552
luty 2010 3764
marzec 2010 3460
kwiecień 2010 3153
maj 2010 3770
czerwiec 2010 3700
lipiec 2010 3334
sierpień 2010 3683
wrzesień 2010 3103
październik 2010 3127
listopad 2010 2938
grudzień 2010 6210
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2471
styczeń 2011 4647
luty 2011 4166
marzec 2011 4187
kwiecień 2011 3376
maj 2011 3951
czerwiec 2011 3478
lipiec 2011 2986
sierpień 2011 3086
wrzesień 2011 3297
październik 2011 3322
listopad 2011 3900
grudzień 2011 2936
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2502
styczeń 2012 3117
luty 2012 2759
marzec 2012 3006
kwiecień 2012 2673
maj 2012 2636
czerwiec 2012 2692
lipiec 2012 2601
sierpień 2012 2850
wrzesień 2012 4118
październik 2012 6605
listopad 2012 4766
grudzień 2012 5442
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2110
styczeń 2013 6164
luty 2013 4943
marzec 2013 2660
kwiecień 2013 2696
maj 2013 2833
czerwiec 2013 4982
lipiec 2013 2686
sierpień 2013 3356
wrzesień 2013 3668
październik 2013 3253
listopad 2013 3092
grudzień 2013 3258
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 4918
styczeń 2006 4577
luty 2006 4320
marzec 2006 4350
kwiecień 2006 4236
maj 2006 4023
czerwiec 2006 4101
wrzesień 2006 5846
październik 2006 4048
listopad 2006 4005
grudzień 2006 4460
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4238
styczeń 2007 3798
luty 2007 3956
marzec 2007 3934
kwiecień 2007 3638
maj 2007 3936
czerwiec 2007 3717
sierpień 2007 3599
wrzesień 2007 4057
październik 2007 3850
listopad 2007 3793
grudzień 2007 4188
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3894
luty 2008 4042
marzec 2008 3854
kwiecień 2008 3588
maj 2008 3688
czerwiec 2008 3459
sierpień 2008 3493
październik 2008 3698
listopad 2008 6154
grudzień 2008 4130
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3626
styczeń 2009 3520
luty 2009 3772
marzec 2009 3737
kwiecień 2009 3540
maj 2009 3562
czerwiec 2009 3465
sierpień 2009 4660
wrzesień 2009 2621
październik 2009 3487
listopad 2009 3248
grudzień 2009 3419
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3211
styczeń 2010 3250
luty 2010 3301
kwiecień 2010 4247
maj 2010 3169
24 czerwca 2010 3379
28 czerwca 2010 2983
sierpień 2010 2803
10 września 2010 3902
24 września 2010r. 4503
15 października 2010 3183
10 listopada 2010 3895
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4432
rok 2010 2278
30 listopada 2010 r. 3014
6 grudnia 2010 r. 3584
21 grudnia 2010 3133
28 grudnia 2010 4166
rok 2011 3925
13 stycznia 2011r. 3134
24 lutego 2011r. 3432
24 marca 2011 r. 3341
5 kwietnia 2011 r. 4763
12 maja 2011r. 14975
30 czerwca 2011r. 12868
11 sierpnia 2011r. 4349
31 sierpnia 2011r. 2601
23 września 2011r. 2519
7 października 2011r. 2604
27 października 2011r. 2935
30 listopada 2011r. 2807
8 grudnia 2011r. 2543
20 grudnia 2011r. 3077
29 grudnia 2011r. 2888
rok 2012 2282
26 stycznia 2012 2538
29 lutego 2012r. 2374
28 marca 2012r. 3164
10 maja 2012 r. 2813
28 czerwca 2012 r. 3279
26 lipca 2012 r. 2430
28 września 2012 r. 3005
19 października 2012 r. 2617
15 listopada 5330
23 listopada 2927
29 listopada 5734
28 grudnia 6712
rok 2013 3417
12 lutego 2593
28 marca 3431
25 kwietnia 2202
29 maja 2098
27 czerwca 2149
13 sierpnia 2569
26 września 3950
31 października 3391
27 listopada 2426
12 grudnia 2714
30 grudnia 3537
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 189795
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1367
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 99787
Dzienniki Ustaw 1584
Monitory Polskie 1513
Dzienniki Urzędowe 1432
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1560
Architektura 14252
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7311
Planowanie przestrzenne - plany 18523
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 15564
Studium uwarunkowań 20235
Rewitalizacja 4577
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 2883
rok 2014 1338
rok 2015 3697
rok 2016 1220
rok 2017 344
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1397
rok 2010 6302
rok 2011 9199
rok 2012 11551
rok 2013 5491
rok 2014 6992
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11654
rok 2006 4909
rok 2007 6043
rok 2008 5355
rok 2009 4778
rok 2010 5121
Ogłoszenia o przetargach 100937
Rozstrzygnięte 19789
Unieważnione 22710
Co i jak w urzędzie 199066
Wydziały 63265
Sprawy 100361
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3036
Informacja dla osób niesłyszących 7035
Petycje 2076
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1046
Sposób realizacji petycji 708
Zgromadzenia publiczne 2635
Udostępnianie informacji publicznej 985
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 850
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23460
Radni 1241
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7743
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4883
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4333
Oświadczenia za rok 2007 5033
Oświadczenia za rok 2006 4391
Oświadczenia za rok 2008 4414
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4427
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4235
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4080
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3871
Oświadczenia za rok 2005 20832
Oświadczenia za rok 2002 24055
Oświadczenia za rok 2004 21133
Oświadczenia za rok 2003 21505
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4728
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2478
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7467
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4200
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6096
Oświadczenia za rok 2009 5182
dodatkowe oświadczenia 2808
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4408
Oświadczenia za rok 2005 23584
Oświadczenia majątkowe za 2006 4851
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4921
Oświadczenia za 2004r. 23433
Oświadczenia za rok 2003r. 23271
Oświdczenia za rok 2002 22676
Pracownicy Urzędu Miejskiego 304
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7017
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5509
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3638
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6231
Oświadczenia za 2009 rok 5059
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1314
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3297
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3072
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4476
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4030
Oświadczenia za rok 2007 5215
Oświadczenia za rok 2006 21875
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4606
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3780
Oświadczenia za rok 2005 17618
Oświadczenia za rok 2004 18432
Oświadczenia za rok 2003 16320
Oświadczenia za 2002r. 19786
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 83337
Sprawozdania z wykonania budżetu 5331
Sprawozdanie za 2005r. 2847
Sprawozdanie za 2006r. 2724
Sprawozdanie za 2007r. 2824
Sprawozdanie za 2008r. 2799
Sprawozdanie za 2009r. 2891
Sprawozdanie za 2010r. 3311
Sprawozdanie za 2011r. 1708
sprawozdania kwartalne 2271
sprawozdania półroczne 2174
sprawozdanie roczne 4074
Sprawozdanie za 2012r. 2040
sprawozdania kwartalne 6243
sprawozdania półroczne 2360
sprawozdanie roczne 2253
Sprawozdania za 2013r. 1786
Sprawozdania kwartalne 4456
Sprawozdania półroczne 2131
Sprawozdania roczne 1829
Sprawozdania za 2014r. 1009
Sprawozdania kwartalne 2871
Sprawozdania półroczne 1581
Sprawozdania roczne 1369
Sprawozdanie za 2015r. 735
Sprawozdania kwartalne 2407
Sprawozdania półroczne 504
Sprawozdania roczne 773
Sprawozdania za 2016 r. 425
Sprawozdania kwartalne 1398
Sprawozdania półroczne 314
Sprawozdania roczne 459
Sprawozdania za 2017 r. 89
Sprawozdania kwartalne 140
Sprawozdania półroczne 54
Sprawozdania roczne 37
Informacje o biuletynie 12973
Redakcja serwisu 4831
Majątek miasta 13715
Budżet 5930
Budżet na 2006r. 6054
Budżet na 2007r. 4065
Budżet na 2008r. 3877
Budżet na 2009r. 3979
Budżet na 2010r. 3824
Budżet na 2011r. 3765
Budżet na 2012r. 2840
Budżet na 2013r. 2470
Budżet na 2014r. 1721
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3624
rok 2009 3710
rok 2010 3108
rok 2011 4890
rok 2012 2096
rok 2013 4652
rok 2014 3866
rok 2015 2640
rok 2016 1214
rok 2017 64
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 20739
Informacja o stanie mienia komunalnego 3391
na dzień 31 grudnia 2012r. 2232
na dzień 31 grudnia 2011r. 2563
na dzień 31 grudnia 2010r. 3272
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 2955
na dzień 30 września 2008r. 3537
na dzień 30 września 2007r. 3593
na dzień 30 września 2006r. 3397
na dzień 30 września 2005r. 3550
na dzień 31 grudnia 2013r. 1270
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1143
na dzień 31 grudnia 2015 r. 608
Informacje o wykonaniu budżetu 3024
rok 2007 3552
rok 2008 7351
rok 2009 2293
Elektroniczna skrzynka podawcza 12496

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11305
Instrukcja 11168
O biuletynie 10188
Zespół redakcyjny 11754
Statystyki 6711
Rejestr zmian 700826
Mapa biuletynu 5515
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu