ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 1012
Statut Gminy 5553
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 4461
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13964
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 65554
Wydział Komunalny i Inwestycji 14336
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 13145
Wydział Europejski 8869
Urząd Stanu Cywilnego 28511
Pełnomocnik ds. Uzależnień 11784
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8720
Straż Miejska 13160
Gubińska Rada Seniorów 7134
Rada Miejska 8184
Młodzieżowa Rada Miasta 4735
kadencja 2015/2016 1187
kadencja 2016/2017 1391
WYBORY 10209
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 28948
Kalendarz wyborczy 295
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 933
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 192
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 511
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 150
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 303
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 9256
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20556
Przedszkole Miejskie nr 1 886
Informacje podstawowe 10473
Kierownictwo 5139
Przedmiot działalności 5241
Przedszkole Miejskie nr 2 879
Informacje podstawowe 13698
Kierownictwo 4726
Przedmiot działalności 4777
Przedszkole Miejskie nr 3 830
Informacje podstawowe 10445
Kierownictwo 5056
Przedmiot działalności 5444
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6672
Informacje podstawowe 5290
Kierownictwo 5500
Szkoła Podstawowa nr 2 1546
Informacje podstawowe 12087
Kierownictwo 5251
Przedmiot działalności 5137
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10525
Kierownictwo 5028
Przedmiot działalności 5075
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7319
Informacje podstawowe 4076
Kierownictwo 4899
Przedmiot działalności 5364
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4193
Gminne osoby prawne 18543
Gubiński Dom Kultury 1073
Informacje podstawowe 11128
Kierownictwo 5655
Przedmiot działalności 5963
Biblioteka Miejska 2204
Informacje podstawowe 10568
Kierownictwo 5426
Przedmiot działalności 5689
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11914
Gubiński Dom Kultury 4437
Miejska Biblioteka Publiczna 4620
Inne jednostki organizacyjne gminy 21787
Miejski Ośrodek Sportu 2952
Informacje podstawowe 11571
Kierownictwo 5546
Przedmiot działalności 5318
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7928
Informacje podstawowe 15965
Kierownictwo 6505
Przedmiot działalności 6019
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6785
Informacje podstawowe 3791
Kierownictwo 3969
Przedmiot działalności 3282
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 333
Spółki z udziałem gminy 16251
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2032
Informacje podstawowe 13097
Organy spółki 7933
Przedmiot działalności 5498
Struktura własnościowa 5147
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 712
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5829
Informacje podstawowe 5950
Organy społki 6505
Przedmiot działalności 5133
Struktura własnościowa 5139
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 645
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 427
Informacje podstawowe 702
Organy spółki 752
Przedmiot działalności 668
Struktura własnościowa 809
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 405
Informacje podstawowe 739
Organy spółki 791
Przedmiot działalności 798
Struktura wlasnościowa 762
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 424
Informacje podstawowe 643
Organy spółki 658
Przedmiot działalności 735
Struktura włsanościowa 604
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 785
Informacje podstawowe 901
Organy spółki 749
Przedmiot działalności 788
Struktura wlasnościowa 800
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 611
Konsultacje społeczne 2035
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 17343
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5386
Pożytek publiczny 7166
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6414
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 7518
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 31610
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 30700
wzory dokumentów 8169
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 18214
Ochrona środowiska 15757
Usuwanie azbestu 2155
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4021
Ogłoszenia 9443
Komunikaty 12820
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 28303
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4631
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5609
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6329
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 21854
postanowienia 13662
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 10091
analizy porealizacyjne 2376
Program ochrony środowiska 9342
Ochrona przyrody 4010
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4045
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2238
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6054
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 2551
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 534
Gospodarka odpadami komunalnymi 10844
Rejestr działalności regulowanej 16267
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 426
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 105290
Ogłoszenia o naborze 145324
Postępowania w toku 79690
Wyniki naboru 122182
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 127896
Oferty inwestycyjne 12444
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 137806
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 1891
Zamówienia publiczne 326646
Aktualne ogłoszenia 383325
W toku 322706
Archiwum 320292
Wyniki innych postępowań 227856
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1503
Akty prawne (do 2013r.) 32067
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7469
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8864
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5198
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6186
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6864
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3881
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4700
styczeń 2006r. 4936
luty 2006 4781
marzec 2006 4682
kwiecień 2006 4477
maj 2006 4641
czerwiec 2006 4467
lipiec 2006 4416
sierpień 2006 4491
wrzesień 2006 4398
październik 2006 4413
listopad 2006 4959
grudzień 2006 4088
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4403
styczeń 2007 4385
luty 2007 4327
marzec 2007 4757
kwiecień 2007 4591
maj 2007 4130
czerwiec 2007 4348
lipiec 2007 4135
sierpień 2007 4497
wrzesień 2007 4108
październik 2007 4071
listopad 2007 3903
grudzień 2007 4243
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3844
styczeń 2008 4179
luty 2008 4124
marzec 2008 4088
kwiecień 2008 4055
maj 2008 3986
czerwiec 2008 4023
lipiec 2008 4235
sierpień 2008 4151
wrzesień 2008 3984
październik 2008 4033
listopad 2008 3949
grudzień 2008 3955
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3675
styczeń 2009 4184
luty 2009 3895
marzec 2009 4685
kwiecień 2009 3842
maj 2009 4352
czerwiec 2009 4253
lipiec 2009 3359
sierpień 2009 3777
wrzesień 2009 4136
październik 2009 4041
listopad 2009 4005
grudzień 2009 3991
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2726
styczeń 2010 3961
luty 2010 4373
marzec 2010 4064
kwiecień 2010 3666
maj 2010 4341
czerwiec 2010 4144
lipiec 2010 3890
sierpień 2010 4263
wrzesień 2010 3569
październik 2010 3659
listopad 2010 3485
grudzień 2010 7102
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2867
styczeń 2011 5270
luty 2011 4843
marzec 2011 4768
kwiecień 2011 3898
maj 2011 4607
czerwiec 2011 4040
lipiec 2011 3498
sierpień 2011 3582
wrzesień 2011 3809
październik 2011 3924
listopad 2011 4401
grudzień 2011 3468
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2888
styczeń 2012 3692
luty 2012 3192
marzec 2012 3587
kwiecień 2012 3127
maj 2012 3091
czerwiec 2012 3273
lipiec 2012 3086
sierpień 2012 3414
wrzesień 2012 5043
październik 2012 8172
listopad 2012 5615
grudzień 2012 6614
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2418
styczeń 2013 7401
luty 2013 6116
marzec 2013 3618
kwiecień 2013 3814
maj 2013 3426
czerwiec 2013 6729
lipiec 2013 3546
sierpień 2013 4476
wrzesień 2013 4649
październik 2013 4337
listopad 2013 4091
grudzień 2013 4269
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5331
styczeń 2006 5098
luty 2006 4821
marzec 2006 4939
kwiecień 2006 4858
maj 2006 4603
czerwiec 2006 4652
wrzesień 2006 6620
październik 2006 4520
listopad 2006 4471
grudzień 2006 5100
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4624
styczeń 2007 4297
luty 2007 4388
marzec 2007 4482
kwiecień 2007 4102
maj 2007 4458
czerwiec 2007 4277
sierpień 2007 4075
wrzesień 2007 4589
październik 2007 4413
listopad 2007 4296
grudzień 2007 4647
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4263
luty 2008 4574
marzec 2008 4425
kwiecień 2008 4104
maj 2008 4176
czerwiec 2008 3995
sierpień 2008 3991
październik 2008 4234
listopad 2008 7085
grudzień 2008 4613
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4000
styczeń 2009 4009
luty 2009 4350
marzec 2009 4342
kwiecień 2009 3994
maj 2009 4070
czerwiec 2009 3972
sierpień 2009 5471
wrzesień 2009 2946
październik 2009 3987
listopad 2009 3755
grudzień 2009 3909
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3618
styczeń 2010 3727
luty 2010 3880
kwiecień 2010 4979
maj 2010 3784
24 czerwca 2010 3895
28 czerwca 2010 3437
sierpień 2010 3288
10 września 2010 4420
24 września 2010r. 5286
15 października 2010 3734
10 listopada 2010 4480
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4987
rok 2010 2575
30 listopada 2010 r. 3469
6 grudnia 2010 r. 4136
21 grudnia 2010 3639
28 grudnia 2010 4838
rok 2011 4676
13 stycznia 2011r. 3649
24 lutego 2011r. 3874
24 marca 2011 r. 3854
5 kwietnia 2011 r. 5650
12 maja 2011r. 18464
30 czerwca 2011r. 15677
11 sierpnia 2011r. 5257
31 sierpnia 2011r. 3088
23 września 2011r. 2988
7 października 2011r. 3055
27 października 2011r. 3448
30 listopada 2011r. 3294
8 grudnia 2011r. 2990
20 grudnia 2011r. 3620
29 grudnia 2011r. 3473
rok 2012 2627
26 stycznia 2012 3069
29 lutego 2012r. 2824
28 marca 2012r. 3795
10 maja 2012 r. 3457
28 czerwca 2012 r. 3937
26 lipca 2012 r. 2693
28 września 2012 r. 3675
19 października 2012 r. 3128
15 listopada 6425
23 listopada 3506
29 listopada 7210
28 grudnia 8043
rok 2013 3915
12 lutego 3058
28 marca 4275
25 kwietnia 2596
29 maja 2485
27 czerwca 2576
13 sierpnia 3008
26 września 4644
31 października 4337
27 listopada 3063
12 grudnia 3447
30 grudnia 4905
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12595
rok 2006 5567
rok 2007 6819
rok 2008 5958
rok 2009 5445
rok 2010 5869
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1411
rok 2010 6896
rok 2011 10204
rok 2012 12453
rok 2013 7016
rok 2014 9855
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 4127
rok 2014 1731
rok 2015 5891
rok 2016 2348
rok 2017 2073
rok 2018 560
Sprawozdania z wykonania budżetu 6521
Sprawozdanie za 2005r. 3468
Sprawozdanie za 2006r. 3373
Sprawozdanie za 2007r. 3538
Sprawozdanie za 2008r. 3448
Sprawozdanie za 2009r. 3441
Sprawozdanie za 2010r. 4168
Sprawozdanie za 2011r. 2076
sprawozdania kwartalne 2795
sprawozdania półroczne 2629
sprawozdanie roczne 5192
Sprawozdanie za 2012r. 2380
sprawozdania kwartalne 8110
sprawozdania półroczne 2936
sprawozdanie roczne 2830
Sprawozdania za 2013r. 2151
Sprawozdania kwartalne 5643
Sprawozdania półroczne 2571
Sprawozdania roczne 2355
Sprawozdania za 2014r. 1242
Sprawozdania kwartalne 3848
Sprawozdania półroczne 2053
Sprawozdania roczne 1903
Sprawozdanie za 2015r. 979
Sprawozdania kwartalne 3035
Sprawozdania półroczne 984
Sprawozdania roczne 1320
Sprawozdania za 2016 r. 782
Sprawozdania kwartalne 2682
Sprawozdania półroczne 825
Sprawozdania roczne 1356
Sprawozdania za 2017 r. 516
Sprawozdania kwartalne 1473
Sprawozdania półroczne 909
Sprawozdania roczne 488
Sprawozdania za 2018 r. 79
Sprawozdania kwartalne 239
Sprawozdania półroczne 126
Sprawozdania roczne 38
Majątek miasta 14849
Budżet 6802
Budżet na 2006r. 6907
Budżet na 2007r. 4533
Budżet na 2008r. 4496
Budżet na 2009r. 4455
Budżet na 2010r. 4306
Budżet na 2011r. 4278
Budżet na 2012r. 3329
Budżet na 2013r. 3058
Budżet na 2014r. 2216
Budżet na 2015 r. 107
Budżet na 2016 r. 100
Budżet na 2017 r. 112
Budżet na 2018 r. 264
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4157
rok 2009 4219
rok 2010 3533
rok 2011 5609
rok 2012 2586
rok 2013 6117
rok 2014 5425
rok 2015 4245
rok 2016 2828
rok 2017 2189
rok 2018 467
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 26289
Informacje o wykonaniu budżetu 3437
rok 2007 3997
rok 2008 8450
rok 2009 2606
Informacja o stanie mienia komunalnego 3781
na dzień 31 grudnia 2012r. 2669
na dzień 31 grudnia 2011r. 2946
na dzień 31 grudnia 2010r. 3774
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3405
na dzień 30 września 2008r. 4044
na dzień 30 września 2007r. 4107
na dzień 30 września 2006r. 3869
na dzień 30 września 2005r. 3968
na dzień 31 grudnia 2013r. 1711
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1605
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1093
na dzień 31 grudnia 2016 r. 90
na dzień 31 grudnia 2017 r. 226
Architektura 15522
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 10778
Planowanie przestrzenne - plany 25211
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 21754
Studium uwarunkowań 22751
Rewitalizacja 5134
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4684
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2361
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1409
Wojewoda Lubuski 2067
Regionala Izba Obrachunkowa 2044
rok 2016 515
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 528
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 651
rok 2017 682
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 511
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 872
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 541
Lubuski Urząd Wojewódzki 419
Co i jak w urzędzie 264568
Wydziały 98184
Sprawy 138109
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3884
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 458815
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1997
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 347598
Dzienniki Ustaw 2260
Monitory Polskie 2274
Dzienniki Urzędowe 2117
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2341
Petycje 3839
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2597
Sposób realizacji petycji 1745
Ogłoszenia o przetargach 172547
Rozstrzygnięte 47609
Unieważnione 38482
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24402
Radni 1274
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9303
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5454
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4831
Oświadczenia za rok 2007 5536
Oświadczenia za rok 2006 4878
Oświadczenia za rok 2008 4920
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 5013
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4857
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4681
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4409
Oświadczenia za rok 2005 24640
Oświadczenia za rok 2002 27555
Oświadczenia za rok 2004 24674
Oświadczenia za rok 2003 25376
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5350
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2533
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9140
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4699
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6568
Oświadczenia za rok 2009 5766
dodatkowe oświadczenia 3301
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4891
Oświadczenia za rok 2005 27377
Oświadczenia majątkowe za 2006 5374
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5420
Oświadczenia za 2004r. 27646
Oświadczenia za rok 2003r. 27381
Oświdczenia za rok 2002 26271
Pracownicy Urzędu Miejskiego 323
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8399
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5994
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4221
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6928
Oświadczenia za 2009 rok 5564
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1549
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3837
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3564
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4917
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4480
Oświadczenia za rok 2007 5588
Oświadczenia za rok 2006 25365
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5158
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4334
Oświadczenia za rok 2005 20334
Oświadczenia za rok 2004 21172
Oświadczenia za rok 2003 18959
Oświadczenia za 2002r. 21445
Zgromadzenia publiczne 4824
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 640
Udostępnianie informacji publicznej 2641
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2297
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 151587
Informacja dla osób niesłyszących 8680
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 56
Elektroniczna skrzynka podawcza 13925
Informacje o biuletynie 13850
Redakcja serwisu 5518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13841
Instrukcja 12109
O biuletynie 11072
Zespół redakcyjny 12891
Statystyki 7981
Rejestr zmian 964716
Mapa biuletynu 6431
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu