ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Obwieszczenia, ogłoszenia 734
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 1712
Statut Gminy 6166
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 5013
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 14520
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 67292
Wydział Komunalny i Inwestycji 14819
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 13730
Wydział Europejski 9160
Urząd Stanu Cywilnego 29316
Pełnomocnik ds. Uzależnień 12246
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 9048
Straż Miejska 13816
Gubińska Rada Seniorów 7835
Młodzieżowa Rada Miasta 5214
kadencja 2015/2016 1391
kadencja 2016/2017 1617
kadencja 2018/2019 147
Rada Miejska 9657
Komisje Rady Miejskiej 357
Transmisje obrad Rady Miejskiej 491
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 1584
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 583320
Dzienniki Ustaw 2487
Monitory Polskie 2467
Dzienniki Urzędowe 2326
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2568
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 346
rok 2018 186
rok 2019 260
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 4390
rok 2015 6503
rok 2016 2720
rok 2014 1821
rok 2017 2523
rok 2018 937
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1412
rok 2010 7100
rok 2011 10487
rok 2012 12715
rok 2013 7550
rok 2014 10600
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12790
rok 2006 5741
rok 2007 7035
rok 2008 6122
rok 2009 5638
rok 2010 6016
Akty prawne (do 2013r.) 32957
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7678
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 9169
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5409
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6377
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 7128
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 4047
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4779
styczeń 2006r. 5042
luty 2006 4943
marzec 2006 4810
kwiecień 2006 4647
maj 2006 4816
czerwiec 2006 4621
lipiec 2006 4577
sierpień 2006 4672
wrzesień 2006 4531
październik 2006 4557
listopad 2006 5084
grudzień 2006 4232
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4490
styczeń 2007 4568
luty 2007 4516
marzec 2007 4889
kwiecień 2007 4721
maj 2007 4258
czerwiec 2007 4518
lipiec 2007 4288
sierpień 2007 4609
wrzesień 2007 4220
październik 2007 4244
listopad 2007 4033
grudzień 2007 4410
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3934
styczeń 2008 4310
luty 2008 4258
marzec 2008 4243
kwiecień 2008 4230
maj 2008 4141
czerwiec 2008 4168
lipiec 2008 4411
sierpień 2008 4287
wrzesień 2008 4140
październik 2008 4155
listopad 2008 4086
grudzień 2008 4068
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3766
styczeń 2009 4348
luty 2009 4084
marzec 2009 4821
kwiecień 2009 3975
maj 2009 4468
czerwiec 2009 4430
lipiec 2009 3521
sierpień 2009 3905
wrzesień 2009 4305
październik 2009 4170
listopad 2009 4169
grudzień 2009 4126
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2804
styczeń 2010 4144
luty 2010 4532
marzec 2010 4200
kwiecień 2010 3829
maj 2010 4506
czerwiec 2010 4315
lipiec 2010 4046
sierpień 2010 4389
wrzesień 2010 3688
październik 2010 3797
listopad 2010 3623
grudzień 2010 7412
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2954
styczeń 2011 5424
luty 2011 5014
marzec 2011 4926
kwiecień 2011 4050
maj 2011 4764
czerwiec 2011 4188
lipiec 2011 3641
sierpień 2011 3749
wrzesień 2011 3946
październik 2011 4139
listopad 2011 4520
grudzień 2011 3629
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2969
styczeń 2012 3867
luty 2012 3322
marzec 2012 3744
kwiecień 2012 3283
maj 2012 3206
czerwiec 2012 3456
lipiec 2012 3187
sierpień 2012 3605
wrzesień 2012 5329
październik 2012 8630
listopad 2012 5991
grudzień 2012 6963
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2483
styczeń 2013 7813
luty 2013 6391
marzec 2013 3982
kwiecień 2013 4090
maj 2013 3649
czerwiec 2013 7199
lipiec 2013 3813
sierpień 2013 4708
wrzesień 2013 5051
październik 2013 4767
listopad 2013 4474
grudzień 2013 4608
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5433
styczeń 2006 5287
luty 2006 4995
marzec 2006 5108
kwiecień 2006 5062
maj 2006 4775
czerwiec 2006 4793
wrzesień 2006 6894
październik 2006 4684
listopad 2006 4620
grudzień 2006 5310
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4706
styczeń 2007 4439
luty 2007 4524
marzec 2007 4632
kwiecień 2007 4224
maj 2007 4626
czerwiec 2007 4445
sierpień 2007 4222
wrzesień 2007 4731
październik 2007 4586
listopad 2007 4413
grudzień 2007 4778
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4351
luty 2008 4723
marzec 2008 4614
kwiecień 2008 4272
maj 2008 4328
czerwiec 2008 4189
sierpień 2008 4164
październik 2008 4377
listopad 2008 7437
grudzień 2008 4730
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4080
styczeń 2009 4153
luty 2009 4500
marzec 2009 4576
kwiecień 2009 4171
maj 2009 4202
czerwiec 2009 4122
sierpień 2009 5766
wrzesień 2009 3027
październik 2009 4153
listopad 2009 3958
grudzień 2009 4017
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3701
styczeń 2010 3877
luty 2010 4040
kwiecień 2010 5245
maj 2010 3947
24 czerwca 2010 4031
28 czerwca 2010 3545
sierpień 2010 3448
10 września 2010 4555
24 września 2010r. 5476
15 października 2010 3889
10 listopada 2010 4630
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 5127
rok 2010 2657
30 listopada 2010 r. 3587
6 grudnia 2010 r. 4310
21 grudnia 2010 3790
28 grudnia 2010 5023
rok 2011 4883
13 stycznia 2011r. 3815
24 lutego 2011r. 4008
24 marca 2011 r. 3990
5 kwietnia 2011 r. 5924
12 maja 2011r. 19762
30 czerwca 2011r. 16640
11 sierpnia 2011r. 5554
31 sierpnia 2011r. 3261
23 września 2011r. 3141
7 października 2011r. 3227
27 października 2011r. 3588
30 listopada 2011r. 3445
8 grudnia 2011r. 3103
20 grudnia 2011r. 3783
29 grudnia 2011r. 3632
rok 2012 2709
26 stycznia 2012 3223
29 lutego 2012r. 2980
28 marca 2012r. 3953
10 maja 2012 r. 3601
28 czerwca 2012 r. 4163
26 lipca 2012 r. 2814
28 września 2012 r. 3917
19 października 2012 r. 3261
15 listopada 6703
23 listopada 3728
29 listopada 7670
28 grudnia 8519
rok 2013 4095
12 lutego 3189
28 marca 4509
25 kwietnia 2751
29 maja 2622
27 czerwca 2720
13 sierpnia 3225
26 września 4952
31 października 4715
27 listopada 3244
12 grudnia 3724
30 grudnia 5316
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 5551
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 1117
Rekrutacja do przedszkoli 11729
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 4278
WYBORY 11428
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 30163
Kalendarz wyborczy 514
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 1458
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 375
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 680
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 309
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 542
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 9763
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 3230
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20838
Przedszkole Miejskie nr 1 1020
Informacje podstawowe 10751
Kierownictwo 5352
Przedmiot działalności 5449
Przedszkole Miejskie nr 2 1029
Informacje podstawowe 14049
Kierownictwo 4955
Przedmiot działalności 4925
Przedszkole Miejskie nr 3 948
Informacje podstawowe 10791
Kierownictwo 5260
Przedmiot działalności 5639
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6852
Informacje podstawowe 5443
Kierownictwo 5658
Szkoła Podstawowa nr 2 1589
Informacje podstawowe 12414
Kierownictwo 5425
Przedmiot działalności 5332
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10837
Kierownictwo 5218
Przedmiot działalności 5230
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7510
Informacje podstawowe 4142
Kierownictwo 5078
Przedmiot działalności 5565
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4612
Gminne osoby prawne 18841
Gubiński Dom Kultury 1142
Informacje podstawowe 11361
Kierownictwo 5858
Przedmiot działalności 6139
Biblioteka Miejska 2309
Informacje podstawowe 10824
Kierownictwo 5605
Przedmiot działalności 5873
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 12417
Gubiński Dom Kultury 4682
Miejska Biblioteka Publiczna 4945
Inne jednostki organizacyjne gminy 22086
Miejski Ośrodek Sportu 3248
Informacje podstawowe 11899
Kierownictwo 5746
Przedmiot działalności 5481
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8302
Informacje podstawowe 16252
Kierownictwo 6722
Przedmiot działalności 6187
Warsztaty Terapii Zajęciowej 7091
Informacje podstawowe 3885
Kierownictwo 4056
Przedmiot działalności 3377
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 920
Konsultacje społeczne 2037
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 18608
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5663
Spółki z udziałem gminy 16498
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2132
Informacje podstawowe 13358
Organy spółki 8486
Przedmiot działalności 5666
Struktura własnościowa 5294
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 901
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5960
Informacje podstawowe 6124
Organy społki 6813
Przedmiot działalności 5322
Struktura własnościowa 5302
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 853
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 480
Informacje podstawowe 861
Organy spółki 867
Przedmiot działalności 829
Struktura własnościowa 976
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 469
Informacje podstawowe 936
Organy spółki 967
Przedmiot działalności 957
Struktura wlasnościowa 926
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 485
Informacje podstawowe 807
Organy spółki 845
Przedmiot działalności 918
Struktura włsanościowa 765
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 889
Informacje podstawowe 1112
Organy spółki 928
Przedmiot działalności 989
Struktura wlasnościowa 978
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 793
Pożytek publiczny 7172
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6806
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 8168
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 33559
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 34046
wzory dokumentów 8576
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 20269
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 3409
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 979
Gospodarka odpadami komunalnymi 11958
Ochrona środowiska 16082
Usuwanie azbestu 2430
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4521
Ogłoszenia 9712
Komunikaty 13984
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 31667
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4715
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5877
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6589
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 24371
postanowienia 14791
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 11147
analizy porealizacyjne 2470
Program ochrony środowiska 9726
Ochrona przyrody 4113
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4208
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2309
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6205
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 794
Rejestr działalności regulowanej 17221
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 111285
Ogłoszenia o naborze 150509
Postępowania w toku 82739
Wyniki naboru 130979
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 148957
Oferty inwestycyjne 12993
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 148942
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 2530
Zamówienia publiczne 354751
Aktualne ogłoszenia 411278
W toku 350381
Archiwum 350937
Wyniki innych postępowań 256959
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1888
Sprawozdania z wykonania budżetu 6875
Sprawozdanie za 2005r. 3600
Sprawozdanie za 2006r. 3553
Sprawozdanie za 2007r. 3737
Sprawozdanie za 2008r. 3623
Sprawozdanie za 2009r. 3623
Sprawozdanie za 2010r. 4417
Sprawozdanie za 2011r. 2152
sprawozdania kwartalne 2955
sprawozdania półroczne 2770
sprawozdanie roczne 5578
Sprawozdanie za 2012r. 2473
sprawozdania kwartalne 8644
sprawozdania półroczne 3100
sprawozdanie roczne 3013
Sprawozdania za 2013r. 2230
Sprawozdania kwartalne 6017
Sprawozdania półroczne 2700
Sprawozdania roczne 2507
Sprawozdania za 2014r. 1311
Sprawozdania kwartalne 4172
Sprawozdania półroczne 2202
Sprawozdania roczne 2065
Sprawozdanie za 2015r. 1059
Sprawozdania kwartalne 3311
Sprawozdania półroczne 1158
Sprawozdania roczne 1509
Sprawozdania za 2016 r. 852
Sprawozdania kwartalne 2977
Sprawozdania półroczne 964
Sprawozdania roczne 1603
Sprawozdania za 2017 r. 619
Sprawozdania kwartalne 1953
Sprawozdania półroczne 1163
Sprawozdania roczne 661
Sprawozdania za 2018 r. 198
Sprawozdania kwartalne 603
Sprawozdania półroczne 324
Sprawozdania roczne 101
Majątek miasta 15131
Budżet 7020
Budżet na 2006r. 7145
Budżet na 2007r. 4668
Budżet na 2008r. 4676
Budżet na 2009r. 4576
Budżet na 2010r. 4444
Budżet na 2011r. 4468
Budżet na 2012r. 3498
Budżet na 2013r. 3202
Budżet na 2014r. 2361
Budżet na 2015 r. 162
Budżet na 2016 r. 150
Budżet na 2017 r. 160
Budżet na 2018 r. 483
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4326
rok 2009 4374
rok 2010 3671
rok 2011 5813
rok 2012 2739
rok 2013 6668
rok 2014 6001
rok 2015 4827
rok 2016 3379
rok 2017 3035
rok 2018 951
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29510
Informacje o wykonaniu budżetu 3541
rok 2007 4138
rok 2008 8934
rok 2009 2680
Informacja o stanie mienia komunalnego 3866
na dzień 31 grudnia 2012r. 2827
na dzień 31 grudnia 2011r. 3064
na dzień 31 grudnia 2010r. 3878
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3510
na dzień 30 września 2008r. 4170
na dzień 30 września 2007r. 4249
na dzień 30 września 2006r. 4027
na dzień 30 września 2005r. 4111
na dzień 31 grudnia 2013r. 1834
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1740
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1275
na dzień 31 grudnia 2016 r. 129
na dzień 31 grudnia 2017 r. 351
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 5120
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2637
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1614
Wojewoda Lubuski 2371
Regionala Izba Obrachunkowa 2331
rok 2016 699
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 794
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 983
rok 2017 858
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 712
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 1188
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 743
Lubuski Urząd Wojewódzki 570
Architektura 15762
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 13195
Planowanie przestrzenne - plany 26979
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 23609
Studium uwarunkowań 23427
Rewitalizacja 5243
Co i jak w urzędzie 285347
Wydziały 112904
Sprawy 152931
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 4087
DRUKI DO POBRANIA 193
Petycje 4289
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2981
Sposób realizacji petycji 2090
Ogłoszenia o przetargach 194013
Rozstrzygnięte 57110
Unieważnione 47806
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24670
Radni 1286
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9862
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5668
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4978
Oświadczenia za rok 2007 5707
Oświadczenia za rok 2006 5017
Oświadczenia za rok 2008 5072
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 5218
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 5036
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4888
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4553
Oświadczenia za rok 2005 26208
Oświadczenia za rok 2002 28977
Oświadczenia za rok 2004 25804
Oświadczenia za rok 2003 26754
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5558
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2568
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9652
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4864
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6790
Oświadczenia za rok 2009 5946
dodatkowe oświadczenia 3452
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5032
Oświadczenia za rok 2005 28831
Oświadczenia majątkowe za 2006 5523
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5584
Oświadczenia za 2004r. 29083
Oświadczenia za rok 2003r. 28820
Oświdczenia za rok 2002 27696
Pracownicy Urzędu Miejskiego 364
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8784
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6174
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4416
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 7079
Oświadczenia za 2009 rok 5694
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1600
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 4001
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3691
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 5067
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4635
Oświadczenia za rok 2007 5696
Oświadczenia za rok 2006 26423
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5327
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4539
Oświadczenia za rok 2005 21298
Oświadczenia za rok 2004 22070
Oświadczenia za rok 2003 19921
Oświadczenia za 2002r. 22419
Zgromadzenia publiczne 5294
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 859
Informacja dla osób niesłyszących 9030
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 103
Udostępnianie informacji publicznej 3046
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 178513
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2676
Elektroniczna skrzynka podawcza 14315
Informacje o biuletynie 14067
Redakcja serwisu 5696

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14539
Instrukcja 12385
O biuletynie 11288
Zespół redakcyjny 13246
Statystyki 8342
Rejestr zmian 1086654
Mapa biuletynu 6730
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu