ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 2753
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 1760
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12060
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 57957
Wydział Komunalny i Inwestycji 11908
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 10663
Wydział Europejski 7467
Urząd Stanu Cywilnego 24951
Pełnomocnik ds. Uzależnień 9613
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7484
Straż Miejska 10193
Gubińska Rada Seniorów 4883
Rada Miejska 4558
Młodzieżowa Rada Miasta 2790
kadencja 2015/2016 270
kadencja 2016/2017 359
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1893
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 4445
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 1200
Wybory ławników kadencji 2016-2019 3558
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 282
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych 392
Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli 253
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 18939
Przedszkole Miejskie nr 1 378
Informacje podstawowe 9097
Kierownictwo 4452
Przedmiot działalności 4509
Przedszkole Miejskie nr 2 519
Informacje podstawowe 12040
Kierownictwo 4126
Przedmiot działalności 4241
Przedszkole Miejskie nr 3 556
Informacje podstawowe 9091
Kierownictwo 4428
Przedmiot działalności 4749
Szkoła Podstawowa nr 2 1317
Informacje podstawowe 10550
Kierownictwo 4671
Przedmiot działalności 4515
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9260
Kierownictwo 4470
Przedmiot działalności 4522
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6509
Informacje podstawowe 3695
Kierownictwo 4275
Przedmiot działalności 4673
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 5843
Informacje podstawowe 4646
Kierownictwo 4837
Przedmiot działalności 4689
Gminne osoby prawne 17083
Gubiński Dom Kultury 984
Informacje podstawowe 10037
Kierownictwo 4925
Przedmiot działalności 5245
Biblioteka Miejska 1683
Informacje podstawowe 9330
Kierownictwo 4743
Przedmiot działalności 5014
Inne jednostki organizacyjne gminy 20156
Miejski Ośrodek Sportu 2123
Informacje podstawowe 10088
Kierownictwo 4834
Przedmiot działalności 4710
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6479
Informacje podstawowe 14702
Kierownictwo 5843
Przedmiot działalności 5379
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5816
Informacje podstawowe 3407
Kierownictwo 3507
Przedmiot działalności 2894
Spółki z udziałem gminy 14999
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1664
Informacje podstawowe 11644
Organy spółki 6368
Przedmiot działalności 4762
Struktura własnościowa 4468
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5292
Informacje podstawowe 5245
Organy społki 5535
Przedmiot działalności 4552
Struktura własnościowa 4558
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 58
Informacje podstawowe 111
Organy spółki 113
Przedmiot działalności 104
Struktura własnościowa 111
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 57
Informacje podstawowe 109
Organy spółki 106
Przedmiot działalności 116
Struktura wlasnościowa 110
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 55
Informacje podstawowe 62
Organy spółki 57
Przedmiot działalności 51
Struktura włsanościowa 63
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 92
Informacje podstawowe 80
Organy spółki 73
Przedmiot działalności 82
Struktura wlasnościowa 109
Gospodarka odpadami komunalnymi 7973
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 12223
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4068
Pożytek publiczny 7146
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5141
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5172
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 23582
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 21049
wzory dokumentów 6333
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 9374
Ochrona środowiska 14132
Usuwanie azbestu 723
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2187
Ogłoszenia 8023
Komunikaty 8767
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 16672
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3687
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4509
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5261
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 14519
postanowienia 9636
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 6927
analizy porealizacyjne 2050
Program ochrony środowiska 7556
Ochrona przyrody 3511
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3391
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 1927
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5046
Rejestr działalności regulowanej 12567
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 9592
Gubiński Dom Kultury 3409
Miejska Biblioteka Publiczna 3519
Zamówienia publiczne 241139
Aktualne ogłoszenia 266883
W toku 225857
Archiwum 240550
Wyniki innych postępowań 140460
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 349
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 87646
Ogłoszenia o naborze 121183
Postępowania w toku 65647
Wyniki naboru 79777
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 82073
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 106445
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2002
Kontrole zewnętrzne 87
rok 2015 2705
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1283
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 687
Wojewoda Lubuski 904
Regionala Izba Obrachunkowa 972
Oferty inwestycyjne 10113
Akty prawne (do 2013r.) 28543
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6650
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7635
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4329
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5425
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 5845
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3314
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4183
styczeń 2006r. 4393
luty 2006 4173
marzec 2006 4042
kwiecień 2006 3886
maj 2006 4033
czerwiec 2006 3753
lipiec 2006 3737
sierpień 2006 3821
wrzesień 2006 3810
październik 2006 3859
listopad 2006 4481
grudzień 2006 3482
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 3958
styczeń 2007 3746
luty 2007 3725
marzec 2007 3966
kwiecień 2007 4044
maj 2007 3669
czerwiec 2007 3763
lipiec 2007 3576
sierpień 2007 3960
wrzesień 2007 3517
październik 2007 3499
listopad 2007 3384
grudzień 2007 3645
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3403
styczeń 2008 3631
luty 2008 3539
marzec 2008 3584
kwiecień 2008 3474
maj 2008 3438
czerwiec 2008 3417
lipiec 2008 3600
sierpień 2008 3614
wrzesień 2008 3409
październik 2008 3498
listopad 2008 3366
grudzień 2008 3396
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3174
styczeń 2009 3571
luty 2009 3235
marzec 2009 3961
kwiecień 2009 3273
maj 2009 3894
czerwiec 2009 3565
lipiec 2009 2741
sierpień 2009 3222
wrzesień 2009 3518
październik 2009 3503
listopad 2009 3431
grudzień 2009 3454
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2305
styczeń 2010 3513
luty 2010 3680
marzec 2010 3383
kwiecień 2010 3076
maj 2010 3696
czerwiec 2010 3644
lipiec 2010 3293
sierpień 2010 3624
wrzesień 2010 3037
październik 2010 3059
listopad 2010 2876
grudzień 2010 6121
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2423
styczeń 2011 4587
luty 2011 4102
marzec 2011 4126
kwiecień 2011 3314
maj 2011 3859
czerwiec 2011 3431
lipiec 2011 2925
sierpień 2011 3027
wrzesień 2011 3231
październik 2011 3236
listopad 2011 3838
grudzień 2011 2869
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2430
styczeń 2012 3046
luty 2012 2700
marzec 2012 2954
kwiecień 2012 2615
maj 2012 2574
czerwiec 2012 2633
lipiec 2012 2539
sierpień 2012 2774
wrzesień 2012 4030
październik 2012 6404
listopad 2012 4674
grudzień 2012 5276
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2085
styczeń 2013 6028
luty 2013 4792
marzec 2013 2600
kwiecień 2013 2562
maj 2013 2763
czerwiec 2013 4813
lipiec 2013 2608
sierpień 2013 3180
wrzesień 2013 3514
październik 2013 3173
listopad 2013 2931
grudzień 2013 3129
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 4854
styczeń 2006 4513
luty 2006 4250
marzec 2006 4221
kwiecień 2006 4116
maj 2006 3966
czerwiec 2006 3991
wrzesień 2006 5755
październik 2006 3964
listopad 2006 3930
grudzień 2006 4384
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4194
styczeń 2007 3743
luty 2007 3894
marzec 2007 3873
kwiecień 2007 3570
maj 2007 3861
czerwiec 2007 3634
sierpień 2007 3545
wrzesień 2007 4000
październik 2007 3795
listopad 2007 3733
grudzień 2007 4115
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3848
luty 2008 3981
marzec 2008 3796
kwiecień 2008 3533
maj 2008 3619
czerwiec 2008 3396
sierpień 2008 3430
październik 2008 3620
listopad 2008 6047
grudzień 2008 4050
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3576
styczeń 2009 3460
luty 2009 3690
marzec 2009 3656
kwiecień 2009 3483
maj 2009 3496
czerwiec 2009 3403
sierpień 2009 4567
wrzesień 2009 2586
październik 2009 3412
listopad 2009 3184
grudzień 2009 3343
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3143
styczeń 2010 3173
luty 2010 3233
kwiecień 2010 4131
maj 2010 3105
24 czerwca 2010 3304
28 czerwca 2010 2929
sierpień 2010 2741
10 września 2010 3835
24 września 2010r. 4382
15 października 2010 3119
10 listopada 2010 3799
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4371
rok 2010 2248
30 listopada 2010 r. 2951
6 grudnia 2010 r. 3515
21 grudnia 2010 3067
28 grudnia 2010 4070
rok 2011 3844
13 stycznia 2011r. 3060
24 lutego 2011r. 3387
24 marca 2011 r. 3278
5 kwietnia 2011 r. 4698
12 maja 2011r. 14727
30 czerwca 2011r. 12617
11 sierpnia 2011r. 4266
31 sierpnia 2011r. 2551
23 września 2011r. 2456
7 października 2011r. 2541
27 października 2011r. 2866
30 listopada 2011r. 2740
8 grudnia 2011r. 2478
20 grudnia 2011r. 3024
29 grudnia 2011r. 2804
rok 2012 2230
26 stycznia 2012 2463
29 lutego 2012r. 2323
28 marca 2012r. 3102
10 maja 2012 r. 2734
28 czerwca 2012 r. 3217
26 lipca 2012 r. 2390
28 września 2012 r. 2944
19 października 2012 r. 2556
15 listopada 5204
23 listopada 2881
29 listopada 5555
28 grudnia 6542
rok 2013 3370
12 lutego 2530
28 marca 3306
25 kwietnia 2136
29 maja 2054
27 czerwca 2105
13 sierpnia 2528
26 września 3855
31 października 3237
27 listopada 2323
12 grudnia 2628
30 grudnia 3408
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 171834
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1267
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 85008
Dzienniki Ustaw 1482
Monitory Polskie 1436
Dzienniki Urzędowe 1354
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1494
Architektura 14101
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7155
Planowanie przestrzenne - plany 17858
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 14779
Studium uwarunkowań 19981
Rewitalizacja 4522
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 2738
rok 2014 1302
rok 2015 3429
rok 2016 1152
rok 2017 197
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1396
rok 2010 6233
rok 2011 9088
rok 2012 11467
rok 2013 5394
rok 2014 6699
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11556
rok 2006 4851
rok 2007 5974
rok 2008 5280
rok 2009 4717
rok 2010 5065
Ogłoszenia o przetargach 94101
Rozstrzygnięte 18139
Unieważnione 21116
Co i jak w urzędzie 193744
Wydziały 61603
Sprawy 98465
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 2960
Informacja dla osób niesłyszących 6909
Petycje 1886
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 908
Sposób realizacji petycji 552
Zgromadzenia publiczne 2471
Udostępnianie informacji publicznej 829
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23358
Radni 1240
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7605
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4815
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4257
Oświadczenia za rok 2007 4952
Oświadczenia za rok 2006 4320
Oświadczenia za rok 2008 4354
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4350
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4175
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4016
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3803
Oświadczenia za rok 2005 20425
Oświadczenia za rok 2002 23593
Oświadczenia za rok 2004 20712
Oświadczenia za rok 2003 21029
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4665
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2475
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7264
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4128
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6047
Oświadczenia za rok 2009 5118
dodatkowe oświadczenia 2729
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4340
Oświadczenia za rok 2005 23125
Oświadczenia majątkowe za 2006 4791
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4855
Oświadczenia za 2004r. 22965
Oświadczenia za rok 2003r. 22807
Oświdczenia za rok 2002 22291
Pracownicy Urzędu Miejskiego 301
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6870
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5461
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3560
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6156
Oświadczenia za 2009 rok 4985
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1281
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3239
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3013
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4424
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 3969
Oświadczenia za rok 2007 5160
Oświadczenia za rok 2006 21486
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4544
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3723
Oświadczenia za rok 2005 17279
Oświadczenia za rok 2004 17976
Oświadczenia za rok 2003 16003
Oświadczenia za 2002r. 19624
Sprawozdania z wykonania budżetu 5218
Sprawozdanie za 2005r. 2780
Sprawozdanie za 2006r. 2670
Sprawozdanie za 2007r. 2773
Sprawozdanie za 2008r. 2751
Sprawozdanie za 2009r. 2834
Sprawozdanie za 2010r. 3254
Sprawozdanie za 2011r. 1673
sprawozdania kwartalne 2218
sprawozdania półroczne 2126
sprawozdanie roczne 4004
Sprawozdanie za 2012r. 2010
sprawozdania kwartalne 6074
sprawozdania półroczne 2314
sprawozdanie roczne 2200
Sprawozdania za 2013r. 1750
Sprawozdania kwartalne 4317
Sprawozdania półroczne 2057
Sprawozdania roczne 1772
Sprawozdania za 2014r. 979
Sprawozdania kwartalne 2778
Sprawozdania półroczne 1523
Sprawozdania roczne 1319
Sprawozdanie za 2015r. 690
Sprawozdania kwartalne 2294
Sprawozdania półroczne 472
Sprawozdania roczne 702
Sprawozdania za 2016 r. 396
Sprawozdania kwartalne 1206
Sprawozdania półroczne 289
Sprawozdania roczne 369
Sprawozdania za 2017 r. 53
Sprawozdania kwartalne 86
Sprawozdania półroczne 26
Sprawozdania roczne 19
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 78347
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 736
Informacje o biuletynie 12899
Redakcja serwisu 4790
Majątek miasta 13603
Budżet 5872
Budżet na 2006r. 5945
Budżet na 2007r. 4027
Budżet na 2008r. 3815
Budżet na 2009r. 3907
Budżet na 2010r. 3757
Budżet na 2011r. 3702
Budżet na 2012r. 2784
Budżet na 2013r. 2412
Budżet na 2014r. 1644
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3567
rok 2009 3656
rok 2010 3052
rok 2011 4755
rok 2012 2048
rok 2013 4513
rok 2014 3682
rok 2015 2433
rok 2016 1015
rok 2017 42
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 20178
Informacja o stanie mienia komunalnego 3358
na dzień 31 grudnia 2012r. 2183
na dzień 31 grudnia 2011r. 2518
na dzień 31 grudnia 2010r. 3211
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 2910
na dzień 30 września 2008r. 3475
na dzień 30 września 2007r. 3549
na dzień 30 września 2006r. 3337
na dzień 30 września 2005r. 3489
na dzień 31 grudnia 2013r. 1238
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1066
na dzień 31 grudnia 2015 r. 557
Informacje o wykonaniu budżetu 2992
rok 2007 3497
rok 2008 7234
rok 2009 2269
Elektroniczna skrzynka podawcza 12371

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10991
Instrukcja 11076
O biuletynie 10092
Zespół redakcyjny 11633
Statystyki 6571
Rejestr zmian 676477
Mapa biuletynu 5395
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu