ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3328
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2310
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12389
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 59427
Wydział Komunalny i Inwestycji 12406
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 11148
Wydział Europejski 7737
Urząd Stanu Cywilnego 25729
Pełnomocnik ds. Uzależnień 10075
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7709
Straż Miejska 10853
Gubińska Rada Seniorów 5268
Rada Miejska 5187
Młodzieżowa Rada Miasta 3212
kadencja 2015/2016 443
kadencja 2016/2017 551
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19273
Przedszkole Miejskie nr 1 414
Informacje podstawowe 9361
Kierownictwo 4614
Przedmiot działalności 4683
Przedszkole Miejskie nr 2 554
Informacje podstawowe 12401
Kierownictwo 4246
Przedmiot działalności 4367
Przedszkole Miejskie nr 3 594
Informacje podstawowe 9380
Kierownictwo 4557
Przedmiot działalności 4909
Szkoła Podstawowa nr 2 1370
Informacje podstawowe 10881
Kierownictwo 4798
Przedmiot działalności 4654
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9522
Kierownictwo 4612
Przedmiot działalności 4652
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6696
Informacje podstawowe 3791
Kierownictwo 4419
Przedmiot działalności 4820
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 6004
Informacje podstawowe 4785
Kierownictwo 4982
Przedmiot działalności 4856
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2385
Gminne osoby prawne 17381
Gubiński Dom Kultury 1004
Informacje podstawowe 10260
Kierownictwo 5051
Przedmiot działalności 5388
Biblioteka Miejska 1771
Informacje podstawowe 9601
Kierownictwo 4874
Przedmiot działalności 5173
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 10109
Gubiński Dom Kultury 3656
Miejska Biblioteka Publiczna 3707
Inne jednostki organizacyjne gminy 20482
Miejski Ośrodek Sportu 2259
Informacje podstawowe 10397
Kierownictwo 4986
Przedmiot działalności 4836
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6771
Informacje podstawowe 14980
Kierownictwo 5973
Przedmiot działalności 5508
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5958
Informacje podstawowe 3494
Kierownictwo 3601
Przedmiot działalności 2982
Spółki z udziałem gminy 15265
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1722
Informacje podstawowe 11967
Organy spółki 6795
Przedmiot działalności 4924
Struktura własnościowa 4622
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 167
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5427
Informacje podstawowe 5393
Organy społki 5812
Przedmiot działalności 4698
Struktura własnościowa 4679
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 113
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 137
Informacje podstawowe 234
Organy spółki 268
Przedmiot działalności 248
Struktura własnościowa 242
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 121
Informacje podstawowe 259
Organy spółki 246
Przedmiot działalności 255
Struktura wlasnościowa 256
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 127
Informacje podstawowe 174
Organy spółki 157
Przedmiot działalności 154
Struktura włsanościowa 161
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 293
Informacje podstawowe 274
Organy spółki 209
Przedmiot działalności 253
Struktura wlasnościowa 290
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 84
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 13268
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4401
Pożytek publiczny 7146
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5400
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5503
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 25386
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 23416
wzory dokumentów 6758
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 11195
Ochrona środowiska 14458
Usuwanie azbestu 946
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2526
Ogłoszenia 8295
Komunikaty 9495
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 18786
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3890
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4664
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5559
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 15827
postanowienia 10633
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 7697
analizy porealizacyjne 2124
Program ochrony środowiska 7984
Ochrona przyrody 3609
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3520
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2001
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5267
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 313
Gospodarka odpadami komunalnymi 8379
Rejestr działalności regulowanej 13213
Zamówienia publiczne 255512
Aktualne ogłoszenia 289589
W toku 244560
Archiwum 251882
Wyniki innych postępowań 155620
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 561
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 89952
Ogłoszenia o naborze 125669
Postępowania w toku 67962
Wyniki naboru 86734
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 91049
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 112949
Oferty inwestycyjne 10585
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 117
Akty prawne (do 2013r.) 29337
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6813
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7898
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4511
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5562
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6023
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3423
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4304
styczeń 2006r. 4520
luty 2006 4288
marzec 2006 4204
kwiecień 2006 4040
maj 2006 4145
czerwiec 2006 3910
lipiec 2006 3903
sierpień 2006 3950
wrzesień 2006 3966
październik 2006 3980
listopad 2006 4616
grudzień 2006 3651
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4058
styczeń 2007 3890
luty 2007 3869
marzec 2007 4185
kwiecień 2007 4183
maj 2007 3781
czerwiec 2007 3916
lipiec 2007 3710
sierpień 2007 4088
wrzesień 2007 3655
październik 2007 3623
listopad 2007 3528
grudzień 2007 3801
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3496
styczeń 2008 3764
luty 2008 3663
marzec 2008 3715
kwiecień 2008 3610
maj 2008 3587
czerwiec 2008 3565
lipiec 2008 3726
sierpień 2008 3759
wrzesień 2008 3561
październik 2008 3627
listopad 2008 3489
grudzień 2008 3508
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3263
styczeń 2009 3704
luty 2009 3371
marzec 2009 4128
kwiecień 2009 3375
maj 2009 3988
czerwiec 2009 3712
lipiec 2009 2873
sierpień 2009 3357
wrzesień 2009 3671
październik 2009 3615
listopad 2009 3574
grudzień 2009 3612
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2408
styczeń 2010 3591
luty 2010 3848
marzec 2010 3536
kwiecień 2010 3230
maj 2010 3862
czerwiec 2010 3765
lipiec 2010 3409
sierpień 2010 3762
wrzesień 2010 3177
październik 2010 3214
listopad 2010 3014
grudzień 2010 6360
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2518
styczeń 2011 4729
luty 2011 4274
marzec 2011 4272
kwiecień 2011 3441
maj 2011 4045
czerwiec 2011 3556
lipiec 2011 3057
sierpień 2011 3155
wrzesień 2011 3357
październik 2011 3412
listopad 2011 3974
grudzień 2011 3014
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2570
styczeń 2012 3210
luty 2012 2830
marzec 2012 3083
kwiecień 2012 2728
maj 2012 2689
czerwiec 2012 2768
lipiec 2012 2671
sierpień 2012 2939
wrzesień 2012 4311
październik 2012 6902
listopad 2012 4905
grudzień 2012 5688
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2142
styczeń 2013 6351
luty 2013 5195
marzec 2013 2796
kwiecień 2013 2851
maj 2013 2927
czerwiec 2013 5295
lipiec 2013 2825
sierpień 2013 3582
wrzesień 2013 3847
październik 2013 3414
listopad 2013 3299
grudzień 2013 3415
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 4985
styczeń 2006 4658
luty 2006 4399
marzec 2006 4478
kwiecień 2006 4377
maj 2006 4110
czerwiec 2006 4216
wrzesień 2006 5982
październik 2006 4142
listopad 2006 4082
grudzień 2006 4556
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4290
styczeń 2007 3878
luty 2007 4015
marzec 2007 4018
kwiecień 2007 3714
maj 2007 4018
czerwiec 2007 3799
sierpień 2007 3661
wrzesień 2007 4134
październik 2007 3930
listopad 2007 3865
grudzień 2007 4265
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3937
luty 2008 4116
marzec 2008 3937
kwiecień 2008 3674
maj 2008 3763
czerwiec 2008 3533
sierpień 2008 3567
październik 2008 3769
listopad 2008 6317
grudzień 2008 4214
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3664
styczeń 2009 3586
luty 2009 3853
marzec 2009 3815
kwiecień 2009 3603
maj 2009 3641
czerwiec 2009 3529
sierpień 2009 4760
wrzesień 2009 2654
październik 2009 3559
listopad 2009 3310
grudzień 2009 3491
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3267
styczeń 2010 3323
luty 2010 3377
kwiecień 2010 4360
maj 2010 3247
24 czerwca 2010 3449
28 czerwca 2010 3059
sierpień 2010 2872
10 września 2010 3990
24 września 2010r. 4621
15 października 2010 3252
10 listopada 2010 3994
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4518
rok 2010 2307
30 listopada 2010 r. 3095
6 grudnia 2010 r. 3664
21 grudnia 2010 3203
28 grudnia 2010 4290
rok 2011 4016
13 stycznia 2011r. 3228
24 lutego 2011r. 3495
24 marca 2011 r. 3418
5 kwietnia 2011 r. 4952
12 maja 2011r. 15532
30 czerwca 2011r. 13290
11 sierpnia 2011r. 4522
31 sierpnia 2011r. 2679
23 września 2011r. 2587
7 października 2011r. 2673
27 października 2011r. 3018
30 listopada 2011r. 2873
8 grudnia 2011r. 2610
20 grudnia 2011r. 3151
29 grudnia 2011r. 2984
rok 2012 2324
26 stycznia 2012 2620
29 lutego 2012r. 2427
28 marca 2012r. 3262
10 maja 2012 r. 2915
28 czerwca 2012 r. 3374
26 lipca 2012 r. 2474
28 września 2012 r. 3102
19 października 2012 r. 2700
15 listopada 5541
23 listopada 3009
29 listopada 5934
28 grudnia 6943
rok 2013 3474
12 lutego 2669
28 marca 3591
25 kwietnia 2266
29 maja 2154
27 czerwca 2205
13 sierpnia 2634
26 września 4071
31 października 3556
27 listopada 2533
12 grudnia 2832
30 grudnia 3715
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 216526
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1439
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 122384
Dzienniki Ustaw 1678
Monitory Polskie 1611
Dzienniki Urzędowe 1527
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1663
Architektura 14432
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7489
Planowanie przestrzenne - plany 19404
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 16606
Studium uwarunkowań 20495
Rewitalizacja 4642
Ogłoszenia o przetargach 108878
Rozstrzygnięte 22597
Unieważnione 25256
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11779
rok 2006 5004
rok 2007 6150
rok 2008 5443
rok 2009 4862
rok 2010 5209
Kontrole zewnętrzne 90
rok 2015 3097
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1480
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 823
Wojewoda Lubuski 1142
Regionala Izba Obrachunkowa 1194
rok 2016 26
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 55
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 41
rok 2017 9
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 19
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 10
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 12
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3025
rok 2014 1391
rok 2015 4011
rok 2016 1367
rok 2017 528
Co i jak w urzędzie 206850
Wydziały 66446
Sprawy 104398
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3131
Informacja dla osób niesłyszących 7221
Petycje 2265
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1248
Sposób realizacji petycji 853
Zgromadzenia publiczne 2899
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 44
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1398
rok 2010 6388
rok 2011 9332
rok 2012 11707
rok 2013 5674
rok 2014 7368
Udostępnianie informacji publicznej 1190
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1019
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23595
Radni 1241
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7962
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4971
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4409
Oświadczenia za rok 2007 5120
Oświadczenia za rok 2006 4460
Oświadczenia za rok 2008 4491
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4519
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4317
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4171
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3945
Oświadczenia za rok 2005 21394
Oświadczenia za rok 2002 24632
Oświadczenia za rok 2004 21759
Oświadczenia za rok 2003 22150
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4803
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2480
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7737
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4297
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6166
Oświadczenia za rok 2009 5264
dodatkowe oświadczenia 2881
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4484
Oświadczenia za rok 2005 24198
Oświadczenia majątkowe za 2006 4931
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4994
Oświadczenia za 2004r. 24090
Oświadczenia za rok 2003r. 23957
Oświdczenia za rok 2002 23228
Pracownicy Urzędu Miejskiego 305
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7247
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5581
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3730
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6362
Oświadczenia za 2009 rok 5138
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1343
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3376
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3138
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4550
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4094
Oświadczenia za rok 2007 5282
Oświadczenia za rok 2006 22411
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4678
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3839
Oświadczenia za rok 2005 18067
Oświadczenia za rok 2004 18903
Oświadczenia za rok 2003 16759
Oświadczenia za 2002r. 20056
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 91294
Sprawozdania z wykonania budżetu 5475
Sprawozdanie za 2005r. 2926
Sprawozdanie za 2006r. 2802
Sprawozdanie za 2007r. 2901
Sprawozdanie za 2008r. 2870
Sprawozdanie za 2009r. 2962
Sprawozdanie za 2010r. 3399
Sprawozdanie za 2011r. 1745
sprawozdania kwartalne 2339
sprawozdania półroczne 2244
sprawozdanie roczne 4225
Sprawozdanie za 2012r. 2079
sprawozdania kwartalne 6449
sprawozdania półroczne 2428
sprawozdanie roczne 2332
Sprawozdania za 2013r. 1833
Sprawozdania kwartalne 4645
Sprawozdania półroczne 2207
Sprawozdania roczne 1899
Sprawozdania za 2014r. 1030
Sprawozdania kwartalne 3017
Sprawozdania półroczne 1652
Sprawozdania roczne 1427
Sprawozdanie za 2015r. 764
Sprawozdania kwartalne 2517
Sprawozdania półroczne 566
Sprawozdania roczne 849
Sprawozdania za 2016 r. 473
Sprawozdania kwartalne 1624
Sprawozdania półroczne 398
Sprawozdania roczne 584
Sprawozdania za 2017 r. 153
Sprawozdania kwartalne 330
Sprawozdania półroczne 145
Sprawozdania roczne 72
Informacje o biuletynie 13075
Redakcja serwisu 4891
Majątek miasta 13855
Budżet 5999
Budżet na 2006r. 6194
Budżet na 2007r. 4112
Budżet na 2008r. 3947
Budżet na 2009r. 4050
Budżet na 2010r. 3896
Budżet na 2011r. 3843
Budżet na 2012r. 2931
Budżet na 2013r. 2540
Budżet na 2014r. 1809
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3697
rok 2009 3775
rok 2010 3182
rok 2011 5050
rok 2012 2158
rok 2013 4845
rok 2014 4115
rok 2015 2894
rok 2016 1480
rok 2017 124
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21376
Informacja o stanie mienia komunalnego 3440
na dzień 31 grudnia 2012r. 2298
na dzień 31 grudnia 2011r. 2621
na dzień 31 grudnia 2010r. 3346
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3019
na dzień 30 września 2008r. 3610
na dzień 30 września 2007r. 3654
na dzień 30 września 2006r. 3471
na dzień 30 września 2005r. 3636
na dzień 31 grudnia 2013r. 1330
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1206
na dzień 31 grudnia 2015 r. 682
Informacje o wykonaniu budżetu 3069
rok 2007 3619
rok 2008 7507
rok 2009 2329
Elektroniczna skrzynka podawcza 12660

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11666
Instrukcja 11282
O biuletynie 10287
Zespół redakcyjny 11891
Statystyki 6868
Rejestr zmian 731669
Mapa biuletynu 5634
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu