Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Gubinie
Serwis internetowy jednostki: www.gubin.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Straż Miejska
Data wprowadzenia: 2008-10-02 08:53:36
Straż Miejska

Funkcję komendanta Straży Miejskiej pełni KRZYSZTOF DUBERT
tel. 068 455-81-11
 
Do zadań Straży Miejskiej, poza określonymi ustawą o strażach gminnych,  należy w szczególności:

a)kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,
b)podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego,
c)ujawnianie i podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawisk degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
d)uczestniczenie w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, miejskie, masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne,
e)podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
f)egzekwowanie od właścicieli, administratorów, użytkowników i gospodarzy budynków obowiązku utrzymania porządku i czystości,
g)sprawowanie nadzoru i utrzymanie odpowiedniej estetyki tablic i miejsc plakatowania ogłoszeń,
h)informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic,
i)nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu,
j)egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez organy gminy,
k)zabezpieczenie w miarę możliwości miejsc i zdarzeń wymienionych w ust.2 do czasu przybycia właściwych służb.
 Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-02 08:53:36
Data wprowadzenia do BIP: 2008-10-02 08:53:36
Data ostatniej zmiany: 2008-10-02 08:53:43
Data udostępnienia informacji: 2008-10-02 08:53:43
artykuł był wyświetlony: 4509
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.